O-STA

Mladi si danes težko ustvarijo lastno družino

Letošnji mednarodni dan družin poteka pod geslom "Spodbujajmo družbeno vključevanje in medgeneracijsko solidarnost.".

Pojma mladi in družina sta tesno povezana. Za mlade je ustvarjanje lastne družine tesno povezano s procesom osamosvajanja. Ne glede na to, da se je ta proces, tako pri nas, kot tudi v ostalih državah EU, zavlekel v pozna dvajseta in zgodnja trideseta, še vedno predstavlja pomembno prelomnico v življenju mladih. Na odločitev, da oblikujejo svojo družino, vpliva mnogo dejavnikov. Na Mladinskem svetu Slovenije želimo ponovno opozoriti predvsem na tiste, ki jih je mogoče rešiti ali nasloviti z vidika države, lokalnih skupnosti in drugih pristojnih institucij.

Brezposelnost mladih, neplačana pripravništva in druge prekerne oblike dela ter finančno zelo omejena dostopnost mladih do stanovanj (nakup ali najem) predstavljata osnovna sklopa problemov, ki mladim zelo otežujeta osamosvajanje in oblikovanje lastne družine. Predsednica MSS, Tea Jarc, je ob tej priložnosti ponovila, da mladi od države ne zahtevamo privilegijev, pričakujemo pa, da bo država zagotovila takšne pogoje, ki nam bodo omogočili, da si lahko ustvarimo dom in družino sami, ne na plečih svojih staršev ali starih staršev. Medgeneracijsko sodelovanje predstavlja temelj zdrave, učeče se in vključujoče družbe, ne smemo pa dovoliti, da kot takšno predstavlja skorajda edini način za osamosvojitev mladih.

V duhu gesla, pod katerim poteka letošnji mednarodni dan družin, na Mladinskem svetu Slovenije pozivamo vse družbene akterje, odločevalce in različne strokovne javnosti, da pri oblikovanju politik posebno pozornost namenijo mladim - tudi na področju družinske politike.