O-STA

Podjetje Apollo Tyres bo prevzelo družbo Cooper Tire & Rubber Company

Z združitvijo bo nastalo sedmo največje gumarsko podjetje na svetu s 6,6 milijarde dolarjev prihodkov

GURGAON, Indija & FINDLAY, Ohio--(BUSINESS WIRE) - Družbi Apollo Tyres Ltd (NSE: ApolloTYRE) in Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) sta danes napovedali sklenitev dokončnega dogovora o združitvi, v skladu s katero bo podružnica v stoodstotni lasti podjetja Apollo prevzela družbo Cooper za približno 2,5 milijarde dolarjev gotovine. Kot določa dogovor, ki sta ga odobrila upravna odbora obeh podjetij, bodo lastniki delnic družbe Cooper prejeli 35 dolarjev na delnico v gotovini. Transakcija predstavlja 40-odstotni pribitek na 30-dnevno tehtano povprečje cene delnice.

Strateška kombinacija bo združila dve podjetji s komplementarnimi znamkami, geografsko prisotnostjo in tehnološkim znanjem, da bi ustvarili enega vodilnih globalnih podjetij za proizvodnjo in distribucijo pnevmatik. Podjetje Apollo je bilo ustanovljeno leta 1972 in ima mednaroden ugled na področju visokokakovostnih pnevmatik v visokih in srednjih razredih, kar vključuje paradni znamki Apollo in Vredestein. Družba Copper, enajsta največja družba za proizvodnjo pnevmatik po prihodkih, je bila ustanovljena leta 1914 in proizvaja pnevmatike višjega in srednjega razreda pod blagovnimi znamkami kot so Cooper, Mastercraft, Starfire, Chengshan, Roadmaster in Avon.

Združeno podjetje bo sedmo največje gumarsko podjetje na svetu z dobro prisotnostjo na hitro rastočih končnih trgih na štirih kontinentih. S prihodki od prodaje okoli 6,6 milijarde dolarjev leta 2012 bo združeno podjetje ponujalo poln nabor znamk in večjo sposobnost zadovoljiti potrebe kupcev po vsem svetu.

Kombinacija bo po pričakovanjih ustvarila dodatek k ustvarjeni vrednosti med približno 80 in 120 milijoni dolarjev na leto na ravni EBITDA. Po pričakovanjih se bo ta znesek realiziral po treh letih in bo izhajal iz ekonomije obsega, prednosti pri nabavi, tehnologij, optimizaciji proizvodov in izboljšav pri procesu izdelave. Po pričakovanjih bo imela transakcija takoj pozitiven učinek na dobiček podjetja Apollo.

Direktor podjetja Apollo Onkar S. Kanwar je povedal: "Ta transakcija zagotavlja enkratno priložnost, da dosežemo stranke po vsem svetu - tako v razvitih kot tudi rastočih trgih. Cooper je eno najbolj spoštovani imen v industriji pnevmatik, s široko distribucijsko mrežo in proizvodno infrastrukturo in še posebej z močno prisotnostjo v Severni Ameriki in na Kitajskem. Združeno podjetje bo imelo edinstven položaj za doseganje velikih, uveljavljenih trgov, kot so ZDA in Evropska unija, pa tudi hitro rastočih trgov Indije, Kitajske, Afrike in Latinske Amerike, kjer obstaja velik potencial za nadaljnjo rast. Kombinacija portfelja naših blagovnih znamk in izdelkov bo med najbolj celovitimi v panogi."

Roy Armes, izvršni direktor in predsednik družbe Cooper, pa je dejal: "Gre za vabljiv posel, ki je v najboljšem interesu delničarjev družbe Cooper in ponuja privlačne koristi za naše stranke in zaposlene. Spremljali smo Apollovo preoblikovanje v veliko skupino za pnevmatike in zelo spoštujemo družbo in njeno vodstvo. Obe podjetji skupaj se geografsko skorajda ne prekrivata, imata pa pomembno priložnost za rast. Z njimi delimo zavezanost k inovativnosti, kakovosti in naravnanost h kupcem, pa tudi temeljne vrednote varnosti, okoljske trajnosti, razvoja kadrov in skrbi za skupnost. Veselimo se sodelovanja na poti k nadaljnji rasti v dinamični in globalni panogi pnevmatik, kjer nam bosta povečan obseg in razširjena proizvodnja pomagala zagotoviti dolgoročni uspeh."

Neeraj Kanwar, izvršni direktor podjetja Apollo, je povedal: "Združeno podjetje bo nudilo raznoliko paleto izdelkov za segmente osebnih avtomobilov, lahkih in težkih tovornjakov, kmetijskih vozil in terencev. Naš povečan globalni doseg bo ustvaril priložnost, da našim kupcem in distributerjem po vsem svetu nudimo kakovostne pnevmatike, ki jih pričakujejo od vseh naših blagovnih znamk. Skupaj bomo imeli pomembno prisotnost na vsakem od treh največjih avtomobilskih trgov na svetu, in sicer v ZDA, v Evropi in na Kitajskem."

Dodal je: "Prav tako pomembno je tudi to, da sta tako Apollo kot Cooper zgradila močno prepoznavnost prav na sposobnosti zaposlenih. Ta transakcija ne bo posegala v mreže in zaposlene v regijah obeh organizaciji, ustvarila pa bo priložnosti v drugih. Navdušeni smo nad priložnostmi tega partnerstva in se veselimo pridružitve zaposlenih podjetja Cooper v družini Apollo."

Ob predpostavki pravočasne izdaje regulatornih soglasij in ostalih običajnih sklepnih pogojev ter potrditvi s strani Cooperjevih delničarjev, naj bi bil posel zaključen v drugi polovici leta 2013. Po zaključku transakcije bo Cooper postala družba v zasebni lasti in z njenimi navadnimi delnicami se ne bo več trgovalo na Newyorški borzi. Po pričakovanju naj bi Cooper še naprej vodili člani sedanje uprave in bo še naprej posloval s svojih zmogljivostih po svetu. Cooper bo še naprej priznaval sindikalna združenja in bo spoštoval določila trenutno veljavnih kolektivnih pogodb in na splošno ohranil sedanje ravni odpravnin in dodatkov za zaposlene, ki niso člani sindikatov.

Morgan Stanley & Co. LLC in Deutsche Bank Securities Inc. so sodelovali kot finančni svetovalci, investicijska družba Greater Pacific Capital pa kot strateški in finančni svetovalec Apollu.

Standard Chartered je kot edini zagotovil financiranje transakcije na ravni Apollo Tyres in je obenem strukturni svetovalec. Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Standard Chartered in Goldman Sachs Bank USA so skupni organizatorji izdaje, ki bodo zagotovili financiranje Apollovi podružnici, ki bo izpeljala prevzem.

Sullivan & Cromwell LLP in Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co so sodelovali kot pravni svetovalci za Apollo. BofA Merrill Lynch je sodeloval kot finančni svetovalec in Jones Day kot pravni svetovalec za Cooper.

O Apollo Tyres Ltd

Apollo Tyres Ltd je proizvajalec pnevmatik visoke zmogljivosti s sedežem v Indiji. Zgrajen je na temeljnih načelih ustvarjanja vrednosti za delničarje z zanesljivostjo svojih proizvodov in odnosov. Družba ima proizvodne enote v Indiji, na Nizozemskem in v Južni Afriki, svoje izdelke pa izvaža v vse dele sveta. Na vsakem izmed svojih trgov družba posluje preko široke mreže ekskluzivnih prodajaln z izdelki svoje blagovne znamke ter prodajnih mest, ki ponujajo tudi ostale proizvode.

O Cooper Tire & Rubber Company

Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) je krovna družba globalne družine podjetij, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, proizvodnjo, trženjem in prodajo pnevmatik za osebna ter lahka tovorna vozila. Cooper ima pridružena, hčerinska in podjetja v mešani lasti, ki so specializirana tudi za področja pnevmatik za srednja tovorna vozila, motorna kolesa in dirkalne avtomobile. Cooper ima sedež v Findlayju v Ohiu, medtem ko so proizvodne, prodajne, distribucijske, tehnične in oblikovalske zmogljivosti v njegovi družini podjetij locirane v 11 državah po svetu. Za več informacij o Cooper Tire obiščite www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire ali www.twitter.com/coopertire.

DODATNE INFORMACIJE

V zvezi s predlagano transakcijo bo Cooper vložil pooblastilo pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (SEC). INVESTORJE POZIVAMO, DA POOBLASTILO, KO BO NA VOLJO, PREBEREJO, KER BO VSEBOVALO POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANI TRANSAKCIJI IN O DRUŽBI COOPER. Pooblastilo in druga obvestila z informacijami o družbi Cooper bodo brezplačno na voljo na spletni strani SEC na www.sec.gov. Kopije pooblastila in ostalih obrazcev, ki jih je Cooper vložil pri SEC, je prav tako mogoče brezplačno pridobiti z naslovitvijo prošnje na Cooper Tire & Rubber Company, 701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, c/o Jerry Long (investorrelations@coopertire.com).

Udeleženci pri zbiranju ponudb

Družbo Cooper in njegove predstavnike je mogoče obravnavati kot udeležence pri zbiranju ponudb Cooperjevih delničarjev v zvezi z izredno skupščino delničarjev, ki bo obravnavala predlagano transakcijo. Informacije o Cooperjevih predstavnikih in njihovem lastništvu Cooperjevih navadnih delnic so navedene v njegovem obrazcu 10-K, ki je bil vložen pri SEC 25. februarja 2013, in pooblastilu za Cooperjevo letno skupščino delničarjev, ki je bilo pri SEC vloženo 26. marca 2013. Delničarji lahko dodatne informacije o interesih Cooperja in njegovih direktorjev ter izvršnih predstavnikov pri predlagani transakciji, ki se lahko razlikujejo od interesov Cooperjevih delničarjev na splošno, pridobijo s tem, da preberejo obvestilo o pooblastilu in drugih dokumentih, ki zadevajo predlagano transakcijo, ko bodo vloženi pri SEC.

OPOZORILO GLEDE IZJAV O PRIHODNOSTI

To sporočilo vsebuje izjave o prihodnosti v smislu, kot jih pojmuje zvezna zakonodaja o vrednostnih papirjih. Izjave o prihodnosti ne temeljijo na zgodovinskih dejstvih, ampak odražajo Cooperjeva in Apollova pričakovanja, ocene in napovedi glede prihodnjih rezultatov ali dogodkov. Tovrstne izjave je mogoče prepoznati s tem, da vsebujejo izraze o prihodnosti, kot so "verjamemo," "pričakujemo," "napovedujemo," "predvidevamo," "utegne," "bi lahko," "nameravamo," "namen," "pričakovanje," "ocena," "načrtujemo," "verjetno," "bo," "naj bi" ali podobne besede in fraze. Te izjave ne zagotavljajo določenih rezultatov in so same po sebi podvržene znanim in neznanim tveganjem, negotovostim in predpostavkam, ki jih je težko predvideti in zaradi katerih bi se lahko naši dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki pomembno razlikovali od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh izjavah. Ne moremo zagotoviti, da bo katerokoli od naših pričakovanj, ocen ali projekcij doseženo.

Izjave o prihodnosti, ki jih vsebuje to sporočilo, so podane na dan tega sporočila in se obenem ne zavezujemo, da bomo javno posodobili katerokoli od izjav o prihodnosti, da bodo odražale kasnejše dogodke ali okoliščine.

Dejavniki, zaradi katerih bi se naši dejanski rezultati ali dogodki lahko pomembno razlikovali od tistih, ki jih izražajo ali nakazujejo izjave o prihodnosti, so številni in brez omejitev vključujejo: spremembe cen surovin ali energije, med drugim kavčuka, jekla, proizvodov na osnovi nafte in zemeljskega plina, ter nerazpoložljivost takšnih surovin ali energetskih virov; možnost, da Cooperjevi ali Apollovi dobavitelji pravočasno ne dobavijo proizvodov v skladu s pogodbenimi določili; spremembe v gospodarskih razmerah v svetu; možnost, da ne pride do izvedbe informacijskih tehnologij ali povezanih sistemov, vključno z možnostjo, da Cooper ne uvede ERP sistema uspešno; povečana konkurenčna aktivnost, vključno z aktivnostmi večjih konkurentov ali proizvajalcev v nižjem cenovnem razredu; nedoseganje predvidenih prodajnih ravni; spremembe v Cooperjevih ali Apollovih odnosih s strankami, vključno z izgubo določenega posla zaradi konkurenčnih ali drugih razlogov; možnost pravdnega postopka proti Cooperju ali Apollu, vključno z zahtevki za odškodninsko odgovornost proizvajalca, ki bi lahko Cooperju ali Apollu povzročili materialno škodo; spremembe tarif ali uvedbo novih tarif ali trgovinskih omejitev; spremembe v stroških pokojnin oziroma financiranju v zvezi z investicijsko uspešnostjo sredstev Cooperjeve pokojninske sheme in sprememb v diskontni stopnji, stopnji rasti plač ter predvidene donosnosti sredstev ali spremembe računovodskih pravil v zvezi s tem; regulatorne ali zakonodajne pobude vlade, vključno z okoljskimi in zdravstvenimi zadevami; nihanja na kapitalskih in finančnih trgih ter spremembe na kreditnih trgih oziroma pri dostopu do teh trgov; spremembe obrestnih mer ali tečajev; neugodna sprememba v bonitetni oceni Cooperja ali Apolla, zaradi katerih bi se lahko povečali stroški kreditiranja oziroma bi otežili dostop do kreditnih trgov; tveganja v zvezi s poslovanjem izven ZDA; neuspeh pri razvoju tehnologij, procesov ali proizvodov, ki so potrebni za zadovoljevanje povpraševanja potrošnikov; tehnološki napredek; neuspeh glede povrnitve stroškov za razvoj in testiranje novih proizvodov ali procesov; posledice v zvezi s težavami z delovno silo, vključno s prekinitvami dela v Cooperju ali Apollu ali pri eni ali več od njihovih večjih strank ali dobaviteljev; nezmožnost pridobitve ali ohranitve ključnih kadrov; konsolidacija med konkurenco in strankami; nepravilne predpostavke pri izdelavi strateških ali poslovnih načrtov Cooperja ali Apolla ali nezmožnost uspešnega uresničevanja teh načrtov; neuspeh pri integraciji prevzetih podjetij v poslovanje oziroma povezano financiranje ima lahko negativen učinek na likvidnost ali vire kapitala; spremembe v Cooperjevih odnosih s partnerji v mešanih podjetjih; nezmožnost zagotavljanja in vzdrževanja cenovnih povišanj za izravnavo višjih stroškov materiala ali proizvodnje; nezmožnost zadostne zaščite Cooperjevih ali Apollovih pravic do intelektualne lastnine; nezmožnost uporabe odloženih davkov; drugi dejavniki, ki so navedeni v razpravi in analizi uprave v zvezi s poročili, ki jih je Cooper nedavno objavil pri SEC; in negotovosti, povezane s predlaganim prevzemom Cooperja s strani Apolla, vključno z negotovostmi, povezanimi s predvideno časovnico oddaj in soglasij v zvezi s transakcijo, predvidenim časom zaključka transakcije in sposobnosti za zaključek transakcije. Ta seznam dejavnikov je informativne narave in nikakor ne dokončen. Vse izjave o prihodnosti je potrebno ocenjevati ob razumevanju, da so same po sebi negotove.

Fotografije/Multimedijska galerija na voljo na: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20130612005747/en/

Kontakti

Apollo Media Contacts:
Jonathan Doorley / Sarah Brown
Sard Verbinnen & Co
+1 212-687-8080
jdoorley@sardverb.com
ali
Yograj Varma
+91-124-2721430
yograj.varma@apollotyres.com
ali
Suvir Paul
Penn Schoen & Berland
+91-96548-60164
spaul@ps-b.com
ali
Apollo Investor Contacts:
Ritu Kumar
+91-124-2721401
ritu.kumar@apollotyres.com
ali
Cooper Media Contacts:
Anne Roman
+1 419-429-7189
alroman@coopertire.com
ali
Ryan Cudney
Edelman
+1 312-240-2937
ryan.cudney@edelman.com
ali
Cooper Investor Contacts:
Jerry Long
+1 419-424-4165
investorrelations@coopertire.com

Vir: Apollo Tyres Ltd

Smart Multimedia Gallery

Logo

Graphic

To sporočilo je prek spleta na voljo na spodnji povezavi:
http://www.businesswire.com/news/home/20130612005747/en