O-STA

Apollo in Cooper napovedala konec obdobja opazovanja po zakonu Hart-Scott-Rodino

GURGAON, India in FINDLAY, Ohio - (BUSINESS WIRE) - Apollo Tyres Ltd (NSE: ApolloTYRE) in Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) sta danes sporočila, da se je 26. julija 2013 zaključilo obdobje opazovanja po protimonopolnem zakonu Hart-Scott-Rodino (HSR) pred dokončanjem združitve podjetij Apollo in Cooper brez vmešavanja Zvezne komisije za trgovino (FTC) ali ministrstva za pravosodje ZDA.

S koncem obdobja opazovanja po zakonu HSR je izpolnjen eden od pogojev, ki so potrebni za dokončanje transakcije. V podjetjih Cooper in Apollo pričakujejo, da se bo glede na preostale običajne pogoje za sklenitev transakcije ta zgodila pred koncem tega leta.

Cooper in Apollo sta čakajočo združitev naznanila 12. junija 2013 po soglasni potrditvi uprav obeh podjetij. Strateška kombinacija Apolla in Cooperja bo povezala podjetji z znamkama, ki se zelo dopolnjujeta, z geografsko prisotnostjo in tehnološkim znanjem, da se ustvari eno vodilnih podjetij na svetu na področju proizvodnje in distribucije pnevmatik. Združeno podjetje bo imelo poln nabor izdelkov, močne znamke in večjo sposobnost odgovarjanja na potrebe strank po celem svetu.

O Apollo Tyres Ltd

Apollo Tyres Ltd je proizvajalec pnevmatik visoke zmogljivosti s sedežem v Indiji. Zgrajen je na temeljnih načelih ustvarjanja vrednosti za delničarje z zanesljivostjo svojih proizvodov in odnosov. Družba ima proizvodne enote v Indiji, na Nizozemskem in v Južni Afriki, svoje izdelke pa izvaža v vse dele sveta. Na vsakem izmed svojih trgov družba posluje preko široke mreže ekskluzivnih prodajaln z izdelki svoje blagovne znamke ter prodajnih mest, ki ponujajo tudi ostale proizvode.

O Cooper Tire & Rubber Company

Cooper Tire & Rubber Company je krovna družba globalne družine podjetij, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, proizvodnjo, trženjem in prodajo pnevmatik za osebna ter lahka tovorna vozila. Cooper ima pridružena in hčerinska podjetja ter podjetja v mešani lasti, ki so specializirana tudi za področja pnevmatik za srednje težka tovorna vozila, motorna kolesa in dirkalne avtomobile. Cooper ima sedež v Findlayju v Ohiu, medtem ko se proizvodne, prodajne, distribucijske, tehnične in oblikovalske zmogljivosti v njegovi družini podjetij nahajajo v enajstih državah po svetu. Za več informacij o Cooper Tire obiščite www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire ali www.twitter.com/coopertire.

DODATNE INFORMACIJE

V zvezi s predlagano transakcijo je Cooper vložil predhodno pooblastilo pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (SEC). INVESTORJE POZIVAMO, DA PREBEREJO PREDHODNO POOBLASTILO IN, KO BO NA VOLJO, TUDI KONČNO POOBLASTILO, SAJ BOSTA VSEBOVALA POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANI TRANSAKCIJI IN O DRUŽBI COOPER. Predhodno pooblastilo, končno pooblastilo (ko bo na voljo) in druga obvestila z informacijami o družbi Cooper boste lahko brezplačno dobili na spletni strani SEC na www.sec.gov. Kopije pooblastila in ostalih obrazcev, ki jih je Cooper vložil pri SEC, je prav tako mogoče brezplačno dobiti z naslovitvijo prošnje na Cooper Tire & Rubber Company, 701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, Attention: Secretary ali s klicem na (419) 429-6710.

Udeleženci pri zbiranju ponudb

Družbo Cooper in njene predstavnike je mogoče obravnavati kot udeležence pri zbiranju ponudb Cooperjevih delničarjev v zvezi z izredno skupščino delničarjev, ki bo obravnavala predlagano transakcijo. Informacije o Cooperjevih predstavnikih in njihovem lastništvu Cooperjevih navadnih delnic so navedene v njegovem obrazcu 10-K, ki je bil vložen pri SEC 25. februarja 2013, in pooblastilu za Cooperjevo letno skupščino delničarjev, ki je bilo pri SEC vloženo 26. marca 2013. Delničarji lahko dodatne informacije o interesih Cooperja in njegovih direktorjev ter izvršnih predstavnikov pri predlagani transakciji, ki se lahko razlikujejo od splošnih interesov Cooperjevih delničarjev, preberejo na predhodnem pooblastilu, vloženem pri SEC 8. julija 2013, končnem pooblastilu (ko bo na voljo) in drugih dokumentih, ki zadevajo predlagano transakcijo, ko bodo vloženi pri SEC.

OPOZORILO GLEDE IZJAV O PRIHODNOSTI

To sporočilo vsebuje izjave o prihodnosti v smislu, kot jih pojmuje zvezna zakonodaja o vrednostnih papirjih. Izjave o prihodnosti ne temeljijo na zgodovinskih dejstvih, ampak odražajo Cooperjeva in Apollova pričakovanja, ocene in projekcije glede prihodnjih rezultatov ali dogodkov. Tovrstne izjave je mogoče prepoznati s tem, da vsebujejo izraze o prihodnosti, kot so "verjamemo", "pričakujemo", "napovedujemo", "predvidevamo", "utegne", "bi lahko", "nameravamo", "namen", "pričakovanje", "ocena", "načrt", "verjetno", "bo", "naj bi" ali podobne besede in fraze. Te izjave ne zagotavljajo določenih rezultatov in so same po sebi podvržene znanim in neznanim tveganjem, negotovostim in predpostavkam, ki jih je težko predvideti in zaradi katerih bi se lahko naši dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki pomembno razlikovali od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh izjavah. Ne moremo zagotoviti, da bo katerokoli od naših pričakovanj, ocen ali projekcij doseženo.

Izjave o prihodnosti, ki jih vsebuje to sporočilo, so podane na dan tega sporočila in se obenem ne zavezujemo, da bomo javno posodobili katerokoli izjavo o prihodnosti, da bo odražala kasnejše dogodke ali okoliščine.

Dejavniki, zaradi katerih bi se naši dejanski rezultati ali dogodki lahko pomembno razlikovali od tistih, ki jih izražajo ali nakazujejo izjave o prihodnosti, so številni in brez omejitev vključujejo: spremembe cen surovin ali energije, med drugim kavčuka, jekla, proizvodov na osnovi nafte in zemeljskega plina, ter nerazpoložljivost takšnih surovin ali energetskih virov; možnost, da Cooperjevi ali Apollovi dobavitelji ne dobavijo proizvodov pravočasno v skladu s pogodbenimi določili; spremembe v gospodarskih in poslovnih razmerah v svetu; možnost, da ne pride do izvedbe informacijskih tehnologij ali povezanih sistemov, vključno z možnostjo, da Cooper ne uvede sistema ERP uspešno; povečana konkurenčna aktivnost, vključno z aktivnostmi večjih konkurentov ali proizvajalcev v nižjem cenovnem razredu; nedoseganje predvidenih prodajnih ravni; spremembe v Cooperjevih ali Apollovih odnosih s strankami, vključno z izgubo določenega posla zaradi konkurenčnih ali drugih razlogov; posledice v zvezi s težavami z delovno silo, vključno s prekinitvami dela v Cooperju ali Apollu ali pri eni ali več od njihovih večjih strank ali dobaviteljev; spremembe v Cooperjevih odnosih s partnerji v mešanih podjetjih; nezmožnost zagotavljanja in vzdrževanja cenovnih povišanj za izravnavo višjih stroškov materiala ali proizvodnje; možnost pravdnega postopka proti Cooperju ali Apollu, vključno z zahtevki za odškodninsko odgovornost proizvajalca, ki bi lahko Cooperju ali Apollu povzročili materialno škodo; spremembe tarif ali uvedbo novih tarif ali trgovinskih omejitev; spremembe v stroških pokojnin oziroma financiranju v zvezi z investicijsko uspešnostjo sredstev Cooperjeve pokojninske sheme in sprememb v diskontni stopnji, stopnji rasti plač ter predvidene donosnosti sredstev ali spremembe računovodskih pravil v zvezi s tem; regulatorne ali zakonodajne pobude vlade, vključno z okoljskimi in zdravstvenimi zadevami; nihanja na kapitalskih in finančnih trgih ter spremembe na kreditnih trgih oziroma pri dostopu do teh trgov; spremembe obrestnih mer ali tečajev; neugodna sprememba v bonitetni oceni Cooperja ali Apolla, zaradi katerih bi se lahko povečali stroški kreditiranja oziroma bi otežili dostop do kreditnih trgov; tveganja v zvezi s poslovanjem izven ZDA; neuspeh pri razvoju tehnologij, procesov ali proizvodov, ki so potrebni za zadovoljevanje povpraševanja potrošnikov; tehnološki napredek; neuspeh glede povrnitve stroškov za razvoj in testiranje novih proizvodov ali procesov; nezmožnost pridobitve ali ohranitve ključnih kadrov; konsolidacija med konkurenco in strankami; nepravilne predpostavke pri izdelavi strateških ali poslovnih načrtov Cooperja ali Apolla ali nezmožnost uspešnega uresničevanja teh načrtov; neuspeh pri integraciji prevzetih podjetij v poslovanje oziroma povezano financiranje ima lahko negativen učinek na likvidnost ali vire kapitala; nezmožnost zadostne zaščite Cooperjevih ali Apollovih pravic do intelektualne lastnine; nezmožnost uporabe odloženih davkov; drugi dejavniki, ki so navedeni v razpravi in analizi uprave v zvezi s poročili, ki jih je Cooper nedavno objavil pri SEC; in negotovosti, povezane s predlaganim prevzemom Cooperja s strani Apolla, vključno z negotovostmi, povezanimi s predvideno časovnico oddaj in soglasij v zvezi s transakcijo, predvidenim časom zaključka transakcije in sposobnostjo za zaključek transakcije. Ta seznam dejavnikov je informativne narave in nikakor ne dokončen. Vse izjave o prihodnosti je potrebno ocenjevati ob razumevanju, da so same po sebi negotove.

Kontakti

Apollo za medije:
Sard Verbinnen & Co
Jonathan Doorley / Samantha Verdile
+1-212-687-8080
jdoorley@sardverb.com
ali
Yograj Varma
+91-124-2721430
yograj.varma@apollotyres.com
Apollo za investitorje:
Ritu Kumar
+91-124-2721401
ritu.kumar@apollotyres.com
Cooper za medije:
Anne Roman
+1-419-429-7189
alroman@coopertire.com
Cooper za investitorje:
Steve Schroeder
+1-419-424-4165
investorrelations@coopertire.com

Vir: Apollo Tyres Ltd

To sporočilo za javnost je v angleščini na voljo na spletnem naslovu:
http://www.businesswire.com/news/home/20130802005398/en