O-STA

Ustanovna seja mladinske komisije ZZB NOB Slovenije

LJUBLJANA, 9. julij 2013

ZZB NOB Slovenije je zavoljo uspešnega prenosa in ohranjanja izročila na aktivno in mlajšo populacijo, ustanovila Mladinsko komisijo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Vrednote, ki so med Slovenci pred sedmimi desetletji gradile boj proti okupatorju, so ne glede na drugačne družbene in politične okoliščine v 21. stoletju še vedno aktualne, celo nujne za obstanek civiliziranega človeka.

V ponedeljek, 8. julija 2013 se je Komisija na svoji konstitutivni seji tudi prvič sešla. Na srečanju mladih aktivistov Zveze je prisotne nagovoril predsednik ZZB NOB Janez Stanovnik, pozdravil njihovo vnemo in pripravljenost ter jih pozval, da v svojem prihodnjem delu identificirajo družbene probleme z gledišča mladega človeka. Podpredsednik Zveze Slavko Grčar je predstavil organizacijsko strukturo ZZB NOB, generalni sekretar Zveze Mitja Klavora pa operativni del delovanja.

V skladu s predlogom pobudnikov in sklepom Predsedstva Zveze bo Mladinska komisija:

· skrbela za prenašanje vrednot NOB na mlajšo generacijo,

· spremljala družbeno-ekonomske razmere in položaj mladih v družbi,

· spodbujala in načrtovala delovanje mladih v združenjih Zveze borcev,

· sodelovala z drugimi mladinskimi organizacijami v domovini in Evropi ter

· opravljala druge naloge v skladu s programom ZZB NOB.

Sedemnajstčlanska komisija mladih aktivistov, bo v zgodnji jeseni predstavila svojo globalno delovno namero ter podroben načrt dela, programov in projektov za prihajajoče leto.

Predsednik komisije Aljaž Verhovnik prihaja iz Raven na Koroškem in je že več let aktiven član Zveze borcev. Verhovnik je izrazil navdušenje nad odzivom in pripravljenostjo članov komisije. Nadeja se uspeha na vseh področjih, zlasti vključitve v splošni mladinski sektor na državni ravni in usklajenega sodelovanja z drugimi organi Zveze borcev.

Razume veliko odgovornost komisije v predajanju verodostojnega sporočila vrednot NOB, zato je na konstitutivni seji tudi pozval vodstvo ZZB: "... da mlade člane še naprej vodite s svojimi izkušnjami in modrostjo."


Primož P Ram Siter, član komisije