O-STA

Novinarska konferenca Statističnega urada, sreda, 31.7. ob 10.30: vpliv sprememb DDV na inflacijo, izdatki za dolgotrajno oskrbo ljudi

Spoštovani,
vljudno Vas vabimo na novinarsko konferenco,

v sredo, 31. julija 2013, ob 10.30
v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,
v poslovni stavbi D.S.U., Litostrojska cesta 54, Ljubljana.

Tokrat Vam bomo predstavili:

  • podatke o inflaciji v juliju in kakšen je vpliv sprememb DDV na julijsko inflacijo; podatke bo predstavila mag. Irena Križman, generalna direktorica;
  • podatke o izdatkih za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji in primerjalno v državah OECD-eja: izhodišča za spremljanje bo pojasnila Mateja Nagode z Inštituta za socialno varstvo, analizo rezultatov o izdatkih pa mag. Stane Marn iz SURS-a: dolgotrajna oskrba vključuje storitve pomoči osebam, ki niso trajno zmožne opravljati osnovnih dnevnih opravil kot so hranjenje, oblačenje, vstajanje, jemanje zdravil kot tudi drugih manj zahtevnih opravil kot so kuhanje, pospravljanje, urejanje računov ipd. Dolgotrajna oskrba bo s staranjem prebivalstva vse bolj aktualna tema. V Sloveniji področje še ni sistemsko in celovito urejeno, je razdrobljeno in v okviru različnih področnih zakonodaj.

V publikaciji Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, ki bo izšla ob tej priložnosti, pa bodo pregledno prikazani izbrani ekonomski in socialni kazalniki za preteklo obdobje.


Veselimo se Vaše udeležbe.