O-STA

Archibald Kremser po pridobitvi dovoljenja BS danes nastopil funkcijo člana uprave NLB

Svet Banke Slovenije je včeraj, 30. julija 2013, Archibaldu Kremserju izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Nove Ljubljanske banke. Archibald Kremser je funkcijo člana uprave NLB s petletnim mandatom nastopil danes, 31. julija 2013. Pristojen je za finančno področje banke (Chief Financial Officer).

Archibald Kremser ima bogate mednarodne izkušnje na področju prestrukturiranja bank ter na področju privatnega bančništva in korporativnih financ. V NLB bo njegova ključna naloga uspešna izvedba programa finančnega prestrukturiranja in intenzivna obravnava nestrateškega dela portfelja banke.


Korporativno komuniciranje - Odnosi z javnostmi NLB