O-STA

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. nudi Hyper donos brez valutnega tveganja.

Kratkoročne realne obrestne mere za tolarsko varčevanje vezano na EURO višje tudi za 66 %

S 1. avgustom 2002 bomo v HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. svojim varčevalcem za vezave tolarjev z valutno klavzulo nudili bistveno višje obrestne mere kot doslej. Kljub trendu zniževanja obrestnih mer na slovenskem trgu, smo se odločili, da poleg varnosti, ki jo zagotavlja devizna klavzula (vezave TOLARJEV na tečaj EURA) varčevalcem ponudimo tudi višji pribitek na njihov denar.

Po novem občanom nudimo Hyper donos brez valutnega tveganja po naslednjih pogojih:

Varčevalna dobaObrestna mera z VK
31 dni do 90 dnido 2,65
91 dni do180 dnido 2,95
181 dni do 1 letodo 3,45
Nad 1 letom do 2 letdo 3,75
Nad 2 letoma do 3 letdo 3,95
Nad 3 leti do 5 letdo 4,05
Nad 5 letdo 4,45

Tudi podjetjem nudimo bistveno višje obrestne mere za depozite z valutno klavzulo:

Varčevalna dobaObrestna mera z VK
31 dni do 90 dnido 2,70
91 dni do180 dnido 2,80
181 dni do 1 letodo 3,50
Nad 1 letom do 2 letdo 3,60
Nad 2 letoma do 3 letdo 3,70
Nad 3 leti do 5 letdo 3,80
Nad 5 letdo 4,25

Obrestna mera za depozite do enega leta je fiksna, nad enim letom pa variabilna.

Hyper donos zagotavlja donosno varnost.