O-STA

Nižje obrestne mere Hypo Alpe-Adria bank d.d.za vse vrste kreditov

Krediti in depoziti po nominalnih obrestnih merah do treh let

Ljubljana, 10.01.2003 - HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. je znižala obrestne mere vseh potrošniških kreditov, tako gotovinskih kot namenskih - namenjenih nakupom avtomobila, opreme, potovanj - in tudi stanovanjskih kreditov. Najpomembnejša novost so krediti z nominalno fiksno obrestno mero tudi do treh let. Tako si lahko vsak sam že ob najemu kredita natančno izračuna višino obresti, ki jih bo plačal za izposojena sredstva, ne glede na valutna in inflacijska nihanja.

"Spremembe za uporabnike naših storitev pomenijo večjo varnost in zanesljivost. V preteklosti si ljudje zaradi zapletene formule in stalno spreminjajočega TOM-a niso mogli in znali izračunati koliko obresti bodo plačali. Z nominalno fiksno obrestno mero ti riziki odpadejo. Naša banka se s tem prilagaja standardom razvitega sveta," je ob spremembah v ponudbi povedal Jože Peharc, vodja področja Poslovanja z občani pri Hypo Alpe-Adria Bank d.d.

Pri tej banki je možno po novem pridobiti tudi dolgoročne nenamenske oziroma gotovinske kredite z valutno klavzulo, ki se je doslej uporabljala le pri stanovanjskih posojilih. S tem želijo ugoditi najširšim potrebam prebivalstva. Krediti z valutno klavzulo se revalorizirajo glede na rast tečaja in ne s TOM-om. V prvi fazi bo ugodnost veljala le za komitente HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

Z novim letom je v Hypo bank hitreje in enostavneje mogoče priti tudi do gotovine. Nova storitev se imenuje HIP KREDIT. Najvišji znesek kredita je lahko 500.000,00 SIT, najdaljša doba odplačevanja pa 12 mesecev. HIP KREDIT je nenamenski kratkoročni potrošniški kredit namenjen le komitentom banke, ki pri njej prejemajo plačo ali pokojnino na tekoči račun vsaj pol leta.

Med prvimi v Sloveniji pa je omenjena banka uvedla nominalno obrestno mero tudi za dolgoročne depozite do treh let. Varčevalec torej že ob sklenitvi pogodbe ve, koliko dodatnega denarja mu bo depozit prinesel. Obrestna mera do 1 leta in 1 dneva je fiksna, za daljše obdobje pa spremenljiva.

Pripadajočo tonsko izjavo najdete na spletni strani: www.radio-service.si

Kontaktni osebi sta:

Tomaž Krajnčič

Vodja Marketinga

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

Trg Osvobodilne fronte 12

1000 Ljubljana

tel.: 01 / 3004 411

tomaz.krajncic@hypo.si

Nataša Meznarič

Projektni vodja

HIŠA IDEJ d.o.o.

Lackova cesta 54

2000 Maribor

02 / 614 12 00, fax: 02 / 614 12 07

natasa@hisa-idej.si