O-STA

Prodaja naravne pitne vode Zala za 26 odstokov večja kot lani

Kljub temu da temperature v letošnjem poletju niso izjemno visoke, so v Pivovarni Union v prvih sedmih mesecih letošnjega leta napolnili in prodali 11.616.500 litrov naravne pitne vode Zala, kar je za 26 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Od tega je izvoz znašal 2.570.500 litrov, največji delež pa predstavlja izvoz na Hrvaško oz. na jadransko obalo. V Pivovarni Union so načrtovali, da bodo v letošnjem letu napolnili 14 milijonov litrov naravne pitne vode Zala.

Poleg tega se povečuje tudi prodaja naravne pitne vode Zala v 18,9-litrskih balonih - Zala coolerjih, ki jih uporablja že prek 1000 slovenskih podjetij. Polnilno linijo za polnjenje Zale v coolerje je Pivovarna Union kupila v ZDA, njena zmogljivost pa znaša 600 balonov oz. 11.340 litrov naravne pitne vode Zala na uro.

Naravna pitna voda Zala med negaziranimi naravnimi pitnimi vodami v Sloveniji v trgovini na drobno dosega največji tržni delež, in sicer le-ta sedaj znaša okrog 40 odstotkov. V Pivovarni Union so naravno pitno vodo Zala pričeli polniti oktobra 1995, prodaja pa se je od takrat do vključno leta 2001 povečala skoraj za sedemkrat.

Sicer pa smo v Sloveniji v letu 2001 (po podatkih ameriške organizacije Beverage Marketing Corporation) napolnili 1,2 milijona hektolitrov ustekleničenih (gaziranih in negaziranih) pitnih vod, kar v zadnjih petih letih predstavlja prek 120 odstotno povečanje. Skupna letna poraba ustekleničenih pitnih vod na prebivalca se je v letu 2001 v Sloveniji povzpela na 64,4 litre (v letu 1996 je poraba na prebivalca znašala 27,1 litra).

V Evropi je poraba ustekleničenih pitnih vod (gaziranih in negaziranih) v letu 2001 znašala prek 435 milijonov hektolitrov, kar je za 35 odstotkov več kot leta 1996, povprečna letna poraba na prebivalca pa je znašala 57,3 litre. Svetovna proizvodnja ustekleničenih vod je v letu 2001 znašala 1,1 milijarde hektolitrov, kar je za 60 odstotkov več kot v letu 1996. Povprečna letna poraba ustekleničene vode na prebivalca v svetu je leta 2001 znašala 18,5 litrov.