O-STA

Letna študija Hay Group razkriva najboljša podjetja za vodstvene kadre

Najbolje uvrščena podjetja podpirajo vodenje na vseh ravneh in s spodbujanjem inovativnosti dosegajo poslovno odličnost

FILADELFIJA--(BUSINESS WIRE)--Globalna svetovalna družba Hay Group je danes predstavila osmo letno študijo Najboljše družbe za vodenje in seznam Top 20. Študija razvršča najboljše družbe za vodenje po vsem svetu in raziskuje, kako podpirajo nadarjene vodstvene kadre in spodbujajo inovativnost med zaposlenimi. Letos je na vrhu Procter & Gamble, ki ji sledijo Microsoft, General Electric in Coca-Cola.

Študija Hay Group kaže, da so najboljše družbe za vodstvene kadre tiste, ki v celotni organizaciji namensko in strateško spodbujajo, podpirajo in motivirajo vodstvene kadre k maksimalnemu angažiranju. Kar 73 odstotkov 20 najvišje uvrščenih družb poroča, da vsem kadrom na vseh ravneh dajejo priložnost, da razvijajo in v praksi preizkušajo vodstvene sposobnosti, medtem ko je takšnih med preostalimi družbami samo 47 odstotkov. Te v prihodnost usmerjene družbe hkrati vnaprej predvidevajo, kakšne vloge so in bodo ključne za uspeh v prihodnosti, nato pa ciljno identificirajo in razvijajo vodstvene kadre s pravimi znanji, ki bodo te vloge prevzeli. Družbe na seznamu Top 20 ta proces omogočajo tako, da intenzivneje vlagajo v razvoj novih in srednjih vodstvenih kadrov, pri tem pa bolj pogosto uporabljajo spletne vodstvene module (72 odstotkov v primerjavi z 39 odstotki v drugih družbah), usposabljanje v učilnici (80 odstotkov v primerjavi z 55 odstotki v drugih družbah) in mentorstvo nadrejenih vodstvenih kadrov in direktorjev (68 odstotkov v primerjavi z 39 odstotki v drugih družbah).

"Najboljše družbe za vodenje spoznavajo, da so številne sposobnosti, ki so se nekoč zahtevale samo za najvišje vodstvene kadre - visoka čustvena inteligenca, zavezanost resnemu učenju, analitično razmišljanje - sedaj ključne na vseh ravneh organizacije," je dejala Ruth Malloy, generalna direktorica programa Vodenje in talent pri Hay Group in ena izmed vodij študije Najboljše družbe za vodenje. "V današnjem kompleksnem in konkurenčnem poslovnem okolju najboljše družbe za odličnost načrtovano razvijajo in nagrajujejo sposobnosti, ki jim omogočajo, da dosegajo poslovno odličnost danes in omogočajo inovativnost jutri."

Kar 82 odstotkov najboljših družb uporablja stimulacije in destimulacije na podlagi strogih meril doseganja ciljev, medtem ko je takšnih med ostalimi družbami 58 odstotkov. Podobno 89 odstotkov družb na seznamu Top 20 zaposlene spodbuja, da si zastavijo visoke oziroma agresivne cilje, medtem ko je takšnih med ostalimi družbami samo 69 odstotkov.

Hkrati najboljše družbe negujejo okolje, ki spodbuja inovativnost. Medtem ko 76 odstotkov 20 najvišje uvrščenih družb nagrajuje in stimulira sodelovanje med posameznimi oddelki pri razvoju novih produktov, je takšnih med ostalimi družbami samo 54 odstotkov. Družbe iz seznama Top 20 zaposlene bolj spodbujajo k pridobivanju znanja izven njihovih področij (70 odstotkov v primerjavi z 48 odstotki) in zaposlene nagrajujejo za resnično nove in drugačne poslovne ideje (77 odstotkov v primerjavi z 58 odstotki).

"Vse težje je na tradicionalni način ustvariti in voditi dobičkonosen posel," je dejal Rick Lash, direktor programa Vodenje in talent pri Hay Group in eden izmed vodij študije Najboljše družbe za vodenje. "Organizacije morajo spremeniti razmišljanje o tem, kako se bodo povezale s trgi. Najboljše družbe znajo predvideti in izpolniti potrebe strank na več točkah stika s potrošniki. Ne prodajajo več zgolj produktov in storitev, temveč so postale integrirani poslovni partnerji, ki svojim strankam pomagajo pri izpolnjevanju nujnih potreb".

Kat 78 odstotkov družb na seznamu Top 20 poroča, da zaposlene spodbujajo, naj več časa porabijo za pogovore o prihodnjih potrebah strank, medtem ko je takih med ostalimi družbami 55 odstotkov.

Hkrati 90 odstotkov Top 20 družb poroča, da najvišji vodilni kadri zaposlenim komunicirajo, da je preživetje družbe odvisno od prilagajanja na razvijajoče se trende na trgu, medtem ko je takšnih med ostalimi družbami 70 odstotkov.

"V času hitrih sprememb mnoge družbe izgubijo osredotočenost in se ob spremembah ne posvečajo dovolj temu, da bi zaposleni dosegali kratkoročne in takojšnje cilje," je dodal Lash. "Družbe, ki uveljavljajo kratkoročne prioritete, hkrati pa zaposlene prepričajo v delo v skupno dobro in razvijajo vodstvene kadre, ki bodo prispevali in uveljavljali ideje, imajo več možnosti za finančni uspeh".

Drugi poglavitni zaključki Hay Group študije Najboljše družbe za vodenje:

Najboljše družbe razvijajo, motivirajo in usposabljajo zaposlene ter sodelujejo z njimiTop 20Vse druge družbe
Aktivno upravlja z nasledniki za ključne vloge v družbi85 odstotkov55 odstotkov
Programi razvoja vodstvenih sposobnosti zaposlenim omogočajo, da izpolnjujejo cilje/strategije družbe84 odstotkov62 odstotkov
Vodstveni kadri se trudijo, da ljudi prepričajo v projekte, ki so jim osebno pomembni82 odstotkov61 odstotkov
Višji vodstveni kadri osebno namenjajo čas aktivnemu razvijanju drugih74 odstotkov48 odstotkov
Zaposleni imajo dostop do sredstev za inovacije, tudi če uspeh ni zagotovljen68 odstotkov47 odstotkov
Vodstveni kadri imajo sposobnost vzbuditi osebno lojalnost in lojalnost organizaciji84 odstotkov67 odstotkov
Najboljše družbe poudarjajo inovativnostTop 20Vse druge družbe
Nudi strukturirane priložnosti, da lahko mlajši zaposleni inovativne ideje predstavljajo nadrejenim71 odstotkov54 odstotkov
Obravnava neuspeh (kljub dobremu delu) kot priložnost za učenje, ne kot nekaj, česar se je treba sramovati72 odstotkov59 odstotkov
Zaposlene na inovativnih in start-up področjih obravnava kot enako pomembne kot tiste, ki so zadolženi za izboljšave poslovanja80 odstotkov56 odstotkov
Zaposlenim nudi kreativne izzive, ne ozko definirane naloge78 odstotkov62 odstotkov
Najboljše družbe so globalno osveščene in spoštujejo različnostTop 20Vse druge družbe
Zahteva poznavanje globalnih vprašanj kot ključni pogoj za zaposlitev79 odstotkov46 odstotkov
Aktivno zaposluje kulturne manjšine71 odstotkov34 odstotkov
Vodilni kadri so usposobljeni za kulturne razlike in imajo sposobnost učinkovitega sodelovanja z raznolikimi ekipami84 odstotkov64 odstotkov
Ima visok delež žensk na visokih vodstvenih položajih59 odstotkov40 odstotkov
Najboljše družbe poudarjajo okoljsko in družbeno odgovornostTop 20Vse druge družbe
Vodstveni kadri so zagovorniki okoljsko odgovornih poslovnih praks89 odstotkov61 odstotkov
Naši vodstveni kadri so znanilci sprememb, ki spodbujajo spremembe v smeri višjih okoljskih standardov86 odstotkov59 odstotkov
Aktivno uveljavlja trajnostne in energetsko učinkovite politike83 odstotkov56 odstotkov
Pri zaposlovanju uporablja korporativno družbeno odgovornost68 odstotkov48 odstotkov

Več informacij o Hay Group študiji Najboljše družbe za vodenje je na voljo na posebni spletni strani www.haygroup.com/BCL, lahko pa se tudi pridružite pogovoru #BCLeaders na Twitterju na http://twitter.com/HayGroup.

Če želite intervju z Ruth Malloy ali Rickom Lashem, kontaktirajte Aven James na (212) 584-5472 ali aven@blissintegrated.com.

O Hay Group študiji Najboljše družbe za vodenje

Hay Group Najboljša podjetja za vodenje preučuje od leta 2005. Letošnja raziskava vključuje odgovore skoraj 18.000 posameznikov iz več kot 2.200 organizacij po vsem svetu. Raziskava temelji na odgovorih organizacij na spletni vprašalnik ter na nominacijah drugih družb. Vprašalnik so izpolnili vprašani iz 125 držav, od tega 7 odstotkov iz Severne Amerike, 41,3 odstotka iz Avrope, 1,1 odstotka iz Bližnjega vzhoda, 14,8 odstotka iz Azije, pacifiške regije in Afrike ter 35,7 odstotka iz Latinske Amerike. Seznam 20 Najboljših podjetij za vodenje od leta 2005 do 2012 je na voljo na www.haygroup.com/BCL.

O družbi Hay Group

Hay Group je globalno podjetje za svetovanje, ki sodeluje z vodji pri pretvarjanju strategij v realnost. Razvijamo talent, organiziramo ljudi, da so bolj učinkoviti, in jih motiviramo, da delajo po svojih najboljših močeh. S 86 podružnicami v 48 državah sodelujemo z več kot 8.000 strankami po svetu. Naše stranke so iz javnega in zasebnega sektorja ter iz vseh večjih industrij in se soočajo z raznolikimi poslovnimi izzivi. Osredotočamo se na uresničevanje sprememb in pomoč organizacijam pri uresničevanju njihovega potenciala.

Kontakti

Bliss Integrated Communication
Aven James,
212-584-5472
aven@blissintegrated.com

Vir: Hay Group

Tas izjava za javnost je na voljo tudi v angleščini na: http://www.businesswire.com/news/home/20130917006854/en