O-STA

Po rezultatih raziskave Tillinghasta je obvladovanje tveganj v podjetju ključno za zavarovatelje po vsem svetu, a se pristopi po regijah razlikujejo

Poročanje o tveganjih upravam in višjemu vodstvu je vedno bolj običajno

STAMFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)-- 4. december 2006-- Deloma tudi zaradi povečanih zahtev regulatornih in bonitetnih agencij, je obvladovanje tveganj v podjetjih (OTP) postalo bistveno za poslovanje zavarovalnic po vsem svetu. Sodeč po četrti dveletni raziskavi praks obvladovanja tveganj in upravljanja s kapitalom zavarovalnic po vsem svetu, ki jo je izvedlo Towers Perrinovo podjetje Tillinghast, šestdeset odstotkov tistih, ki so v raziskavi sodelovali, pri svojih odločitvah izrecno upošteva obvladovanje tveganj.

Raziskava iz leta 2006 se osredotoča na številna vprašanja, med katerimi so tudi merjenje tveganja, kvantifikacija kompetenc, kako podjetja izračunavajo in uporabljajo ekonomski kapital (EK), poročanje o tveganjih in področja, na katerih skuša globalna zavarovalniška skupnost izboljšati svoje zmožnosti za obvladovanje tveganj. Poleg tega je bilo vključeno še posebno poglavje, ki se osredotoča na vpliv Solventnosti II na Evropsko skupnost.<0}

Druge ključne ugotovitve raziskave:

- Zunanji pritiski dvigujejo mejo za obvladovanje tveganj v globalnem smislu. Medtem ko večina podjetij po vsem svetu (78 %) kot glavno gonilo pri trudu obvladovanja tveganj navaja "dobre poslovne običaje", so za Severnoameričane pomemben dejavnik mnenja bonitetnih agencij (72 %), za zavarovatelje v Evropski uniji pa so pomemben dejavnik spremembe v predpisih o zavarovalniški solventnosti.

- Dve tretjini zavarovalniške industrije po vsem svetu kot orodje za merjenje tveganja uporablja EK. Tu je zaznati pomemben dvig od leta 2004, ko je komaj polovica vprašanih odgovorila, da uporabljajo EK. Dodatnih 19 % sodelujočih je nakazalo, da razmišljajo o uporabi EK.

- Zavarovatelji uporabljajo raznolik niz metrik. Zavarovatelji vpliv tveganja na njihov kapital, koristi in zaslužke ocenjujejo na različne načine, 63 % pa jih uporablja najmanj tri različna merila. Najbolj pogosta so obvezni ali regulatorni kapital in presežek (56 %), ekonomska vrednost (42 %) in GAAP ali IAS merila (38 %).

Očitno je, da so podjetja danes pri uporabi OTP bolj disciplinirana kot kdaj koli, saj so katastrofalni dogodki, kapitalske učinkovitosti in tekmovalni pritiski podjetja prisilili, da so zavzela bolj organiziran pristop do vprašanj o tveganjih," je povedala izvršna direktorica Tricia Guinn, ki nadzira poslovanje podjetij Tillinghast in Reinsurance, ki delujeta pod okriljem podjetja Towers Perrin.

Obvladovanje tveganj pridobiva na pomembnosti

"Ko so na pomenu pridobila vprašanja glede tveganj, se je povečala tudi vloga vodje tveganj," je dejal Prakash Shimpi, vodja z globalno odgovornostjo za OTP. "Ne le, da zavarovatelji bolj proučujejo tveganja, tudi svojim vodjem pripisujejo večjo odgovornost za rezultate." Skoraj polovica (43 %) tistih, ki so odgovarjali na vprašanja, poroča o delovnem mestu vodje tveganj (CRO), ki nosi odgovornost za obvladovanje tveganja. V letu 2004 je bila ta številka 39 %, v letu 2002 pa le 19 %.

Raziskava hkrati kaže, da postaja obvladovanje tveganj pomembna tema v sejnih sobah, saj skoraj vsi sodelujoči (92 %) o tveganjih poročajo svoji upravi najmanj enkrat letno. V raziskavi iz leta 2004 je bila ta številka 84 %.<0} {0>53% of all respondents report at least quarterly to their board.<}0{>53 % vseh sodelujočih svoji upravi poroča vsako četrtletje. Poročanje o tveganju višjemu vodstvu je postala običajna praksa. 39 % jih poroča vsak mesec, 35 % pa vsako četrtletje.

Poročanje o tveganju se razlikuje po regijah:<0}

- Verjetneje je, da bodo svojim upravam na vsako četrtletje poročali bermudski (89 %) in kanadski (82 %) zavarovatelji kot zavarovatelji iz ZDA ali azijsko-pacifiških podjetij (53 %).

- Dvakrat verjetneje je, da bodo svojemu višjemu vodstvu enkrat mesečno poročali evropski življenjski zavarovatelji (65 %) in zavarovatelji lastnine (60 %) kot pa njihovi severnoameriški kolegi (31 %).

Solventnost II oblikuje obvladovanje tveganja

Evropski zavarovatelji se v splošnem strinjajo, da bo novi Solventnost II režim zahteval pomembne izboljšave na področju njihovih sposobnosti obvladovanja tveganj, vključno z izboljšanjem kvantifikacije kompetenc na področju tveganj (63 %) in izboljšanjem aktuarskih in računovodskih orodij (59 %). Toda v pristopih do Solventnosti II je zaznati jasne razlike med Evropo in VB, kar ob upoštevanju ICAS režima VB ni presenetljivo:

- Izboljšanje kvantifikacije kompetenc na področju tveganj (76 % kontinentalna Evropa, 41 % VB)

- Izboljšanje upravljanja in organiziranja na področju tveganj (61 % kontinentalna Evropa, 19 % VB)

- Izboljšanje sposobnosti razpoznave tveganj (52 % kontinentalna Evropa, 15 % VB)

"Zavarovatelji iz VB se zaradi sprememb v predpisih, ki jih je pred Solventnostjo II uvedla FSA, več kot očitno počutijo bolje opremljeni. Zdaj so osredotočeni na razvoj pravih orodij, ki bodo ustrezala novemu okolju," je povedal Ian Farr. Povečana občutljivost na tveganja in prožnost Solventnosti II bo sprožila večjo inovativnost na področju izdelkov, več inovativnega upravljanja s kapitalom, strukture za povečevanje in financiranje kapitala."

Prostor za izboljšave<0}

Medtem ko je OTP v zadnjih letih znatno napredovalo, težave še vedno ostajajo:

- Večina sodelujočih (77 %) je visoko osredotočenih na izboljšanje merjenja tveganja in kvantifikacijskih procesov za izboljšanje celovitega OTP truda, še zlasti v VB (97 %) in na Japonskem (95 %).

- Vprašani v splošnem niso zadovoljni s svojimi trenutnimi zmožnostmi na mnogih področjih obvladovanja tveganj, ki jih smatrajo za pomembna. So močno nezadovoljni s svojo sposobnostjo kvantifikacije operativnih tveganj in s svojo zmožnostjo odražanja tveganj v storitvenih merilih.

"Zavarovatelji se zdaj zavedajo potencialnega vpliva, ki ga ima na njihovo delovanje in na njihove finance lahko že en sam dogodek, kot je na primer kršitev varnosti ali napaka v sistemu. Operativna tveganja so lahko zapletena in težko merljiva, zato se mnogi, v želji, da bi prišli do rezultatov, zatekajo k analizi scenarija," je povedal Shimpi. "Pričakujemo, da se bo modeliranje operativnega tveganja in prakse upravljanja izboljšalo v prihodnjih nekaj letih."

Ekonomski kapital kot ključno OTP orodje

Raziskava je pokazala, da se mnogi zavarovatelji odločajo za uporabo ekonomskega kapitala (EK) kot orodja za obvladovanje tveganja. Kot že povedano, skoraj dve tretjini (65 %) vseh vprašanih računa EK, dodatnih 19 % pa je dejalo, da razmišljajo o računanju EK, kar kaže, da bo to morda kmalu postalo univerzalno orodje. Uporaba EK je v VB že na ravni 99 %, saj FSA od podjetij zahteva izvedbo individualne ocenitve kapitala. Skoraj vsi vprašani (99 %) imajo v načrtu izboljšave na področju svojih zmožnosti modeliranja EK.

O raziskavi

Poročilo je opis ugotovitev naše spletne raziskave, ki je bila izvedena poleti leta 2006, s pomočjo vodij tveganj, vodij aktuarjev in ostalih vodij iz več kot 200 zavarovalniških podjetij po vsem svetu. Osemdeset odstotkov sodelujočih je bilo skorajda enakomerno porazdeljenih med Severno Ameriko in Evropo, 16 % je zastopalo azijsko-pacifiško regijo, 4 % pa so bili iz Latinske Amerike. Poročilo je dostopno na www.towersperrin.com/tillinghast.

O Towers Perrin in Tillinghastu

Towers Perrin je podjetje, ki organizacijam po svetu s pomočjo učinkovitega upravljanja z ljudmi, s tveganji in s financami pomaga izboljšati njihovo storilnost. Prek podjetja Tillinghast Towers Perrin nudi globalno aktuarsko in upravljalno svetovanje zavarovalniškim podjetjem in podjetjem, ki ponujajo finančne usluge, ter drugim organizacijam svetuje na področju financiranja in samozavarovanja. Med področji, na katera se osredotoča, so združitve, odkupi in prestrukturiranja, finančno in regulatorno poročanje, upravljanje s tveganjem, kapitalom in vrednostjo, proizvodnja, trženje in distribucija; ter rešitve na področju finančnega modeliranja v obliki programske opreme. Ostali posli podjetja so HR Services, ki nudi svetovanje na področju kadrov, in Reinsurance, ki nudi posredniške usluge na področju pozavarovanja. Ta podjetja imajo skupaj 8.000 zaposlenih in 78 poslovalnic v 76 mestih v 24 državah. Več informacij o Tillinghastu je na voljo na http://www.towersperrin.com/tillinghast.

Bliss, Gouverneur & Associates

Kellie Sheehan,

314-453-9399

kellie@blisspr.com