O-STA

NLB spet uspešno organizirala novo izdajo podjetniških vrednostnih papirjev

NLB je kot organizator in izvajalec ta teden uspešno zaključila že četrto izdajo 6-mesečnih komercialnih zapisov družbe Petrol d.d. v zadnjem letu in pol. Nova izdaja komercialnih zapisov z oznako PEK04 je bila nadpovprečno dobro sprejeta s strani investitorjev, saj je njihov izkazan interes za več kot 30 odstotkov presegel nameravano velikost izdaje, zato se je družba odločila povišati skupno nominalno vrednost izdaje iz prvotno predvidenih 50 milijonov EUR na končnih 56 milijonov EUR.

Kljub negotovim razmeram na finančnih trgih je družbi Petrol d.d. uspelo znižati obrestno mero za 6-mesečne komercialne zapise na 3,40 odstotka letno, kar je za 40 bazičnih točk nižje, kakor je bila višina obrestne mere prejšnje izdaje komercialnih zapisov pred šestimi meseci.

V NLB z organizacijo izdaj vrednostnih papirjev povezujemo podjetja in vlagatelje. Na ta način najboljšim slovenskim podjetjem zagotavljamo nove vire financiranja. Po besedah Braneta Gregorca iz Sektorja investicijskega bančništva, uspešne izdaje podjetniških vrednostnih papirjev, ki jih je NLB organizirala v zadnjem obdobju, kažejo, da slovenski investitorji še vedno zaupajo ter finančno podpirajo najboljša slovenska podjetja. Ocenjuje, da bo lahko NLB v prihodnosti ponudila vlagateljem še več novih izdaj tako kratkoročnih komercialnih zapisov, kakor tudi dolgoročnih obveznic najboljših slovenskih podjetij.

Prav tako bo NLB že naslednji mesec preko svoje poslovne mreže začela izvajati tudi javno prodajo novih delnic družbe Gorenje d.d.

Dodatne informacije glede organizacije izdaj vrednostnih papirjev lahko dobite v NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Poslovalnica za podjetniške finance, Trg republike 2, Ljubljana, telefon 01/ 476 51 04.