O-STA

Slovenski Oracle podpira finančno poslovanje v BiH

Pri obnovi bosanskohercegovskega gospodarstva sodeluje veliko poznavalcev iz vsega sveta in sedaj so med njimi tudi strokovnjaki iz ljubljanskega podjetja Oracle Software, d.o.o. Slovensko podjetje v lasti ene največjih programskih hiš na svetu, Oracle Corporation, je prevzelo uresničevanje enega največjih projektov v povojni Bosni. Iz sedeža v Ljubljani bodo preko svoje sarajevske podružnice vodili izgradnjo finančno informacijskega sistema s pomočjo katerega bodo učinkovito upravljali z vsemi finančnimi viri v Bosni in Hercegovini, računalniško pa bo vodeno računovodstvo in materialno poslovanje.

Oracle je v mednarodni konkurenci dokazal velike zmogljivosti svojega paketa poslovnih aplikacij Oracle Financials, ki ga bo ob zaključku projekta uporabljala večina državnih organov, vključno z vlado in ministrstvi v Federaciji BIH in v Republiki Srpski.

V Bosni bodo uporabljali prevedeno verzijo aplikacije Oracle Financials in s tem bodo povečale možnosti za boljše upravljanje s proračunom, izboljšale se bodo kvaliteta in obseg upravljalskih informacij, do katerih bo dostop hitrejši in lažji. Oraclova rešitev za bosanske finance se je pokazala za eno najboljših, saj bodo vse proračunske institucije preskrbljene z aktualnimi oz. trenutnimi konsolidiranimi finančnimi informacijami.

Vrednost prve faze projekta z imenom Bosnian Accounting Reform (BAR), ki bo dokončan do konca letošnjega leta je več kot milijon ameriških dolarjev, celotni projekt modernizacije oz. informatizacije bosanskih državnih financ pa vodi mednarodna institucija USAID, ki je tudi vodila proces izbire izvajalca, nadzor nad implementacijo pa je prevzelo podjetje Deloite Touche Tohmatsu.

Edward Kadunc, direktor misije USAID v Bosni in Hercegovini pravi: "Računovodske in finančne aktivnosti na področju javne uprave podprte s tem Oraclovim projektom bodo transparentno omogočile večjo preglednost finančnih transkacij v Bosanski federaciji in Republiki Srpski". Pohvalil je vladne uradnike obeh entitet za učinkovito sodelovanje pri razvoju avtomatiziranega zakladniškega sistema. USAID bo investiral 6 milijonov ameriških dolarjev na področju finančnega računovodstva v javni upravi, velik del tega zneska pa bo namenjen zaposlovanju in izobraževanju lokalnih kadrovskih virov in storitvam domačih ponudnikov.

Projekt v Bosni, ki bo ročno delo s financami in množico nepovezanih manjših aplikacij, zamenjal z avtomatiziranim in centralnim sistemom, ki bo omogočal veliko večji nadzor in enostavnejše delo, je vzbudil veliko pozornost tudi v številnih drugih srednjeevropskih državah in v državah v tranziciji, saj v Oraclu pripravljajo rešitve, ki so "pisane na kožo". Oracle je v zadnjih letih posebno pozornost namenil reševanju informatizacije oz. računalniške podpore dela v državni upravi, za katero je še posebej v državah, ki so v postopku evropskih integracij veliko zanimanja, saj Oraclove rešitve ustrezajo siceršnjim informacijskim rešitvam držav EU.

To je eden največjih mednarodnih projektov slovenskega Oracla, s katerim so ponovno dokazali svoje visoko znanje in neposredno sodelovanje z ameriškim sedežem Oracle Corporation. Uvajanje novega projekta v Bosni se je že začelo in ob Oraclovih strokovnjakih iz Ljubljane in partnerskih podjetij iz Bosne, bodo v uresničevanju projekta do konca leta sodelovali tudi zaposleni v finančnih institucijah obeh entitet v Bosni.

O družbi Oracle Corporation

Oracle Corporation je vodilni svetovni dobavitelj programske opreme za upravljanje s podatki in druga največja programska hiša na svetu. Z letnim prihodkom v višini 11 milijard dolarjev Oracle nudi podatkovne in aplikacijske strežnike, razvojna orodja in aplikacije, skupaj s svetovanjem, izobraževanjem in tehnično podporo v več kot 145 državah v svetu.