O-STA

Skupina Telekom Slovenije v prvih devetih mesecih z višjim čistim dobičkom

Ljubljana, 28. november - Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do septembra 2013 dosegla 46,3 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 7 odstotkov več od doseženega v enakem obdobju leta 2012. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 599,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je na ravni minulega leta. Nerevidirano poročilo o poslovanju je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet Telekoma Slovenije.

V obdobju od januarja do septembra letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 46,3 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 3,1 milijona evrov oz. za 7 odstotkov več od doseženega v enakem obdobju leta 2012. Poslovni prihodki v tem obdobju so znašali 599,1 milijona evrov, kar je za 1,8 milijona evrov več kot v enakem obdobju leta 2012. Dobiček iz poslovanja je dosegel 63,4 milijona evrov, kar je za dva odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2012. Na dobiček iz poslovanja so vplivali nižji čisti prihodki od prodaje, ki so predvsem posledica zniževanja prihodkov klasične govorne telefonije in prehajanja uporabnikov mobilne telefonije na nove, za uporabnike ugodnejše pakete. EBITDA je bil za 5 odstotkov nižji kot v prvih devetih mesecih leta 2012, delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje pa dosega 31,5-odstotni delež oz. 188,7 milijona evrov. Neto finančni dolg znaša 370,4 milijona evrov in je za 7 odstotkov večji kot zadnji dan leta 2012, kar je predvsem posledica izplačila dividend.

"Doseženi poslovni rezultati so odraz načrtnega in strokovnega dela, odlične ekipe, poznavanja trendov na področju telekomunikacij, lastnega razvoja in sposobnosti hitrega prilagajanja spremembam tako v panogi telekomunikacij kot v širšem gospodarskem okolju. Navedeno pomeni, da v Skupini Telekom Slovenije uporabnikom, tako poslovnim kot zasebnim, zagotavljamo storitve, ki jih potrebujejo, ob tem pa iščemo vedno nove rešitve. Pri sodobnih komunikacijah namreč že dolgo ne gre več zgolj za tehnologijo, temveč za to, kaj le-ta omogoča in kako jo znamo združevati. Vse to bo pripomoglo k temu, da bo družba Telekom Slovenije tudi v prihodnje obdržala položaj vodilnega telekomunikacijskega ponudnika v Sloveniji, na trgih JV Evrope, na katerih smo prisotni, pa je naš cilj nadaljnja krepitev položaja Skupine Telekom Slovenije kot močnega celovitega regionalnega telekomunikacijskega operaterja," ob tem pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

V Skupini Telekom Slovenije beležijo rast števila priključkov. Tako se je število fiksnih širokopasovnih priključkov v devetih mesecih letošnjega leta povečalo za dva odstotka, in sicer na 348.766. Za 7 odstotkov se je povečalo število mobilnih uporabnikov, in sicer na 2.234.166, za 12 odstotkov, na 313.965, pa tudi število TV priključkov.

V Skupini Telekom Slovenije sicer za letošnje leto načrtujejo 50 milijonov evrov čistega poslovnega izida in EBITDA do 245 milijona evrov.