O-STA

Pošlji SMS, ki ti da več !

Domžale, 4. september - e-Študentski Servis s svojimi poslovalnicami v Ljubljani, Domžalah, Kamniku, Litiji, Zagorju, Sevnici in internetno poslovalnico ( www.studentski-servis.com ) nenehno razvija in dopolnjuje svojo storitev. Je vodilni servis v razvoju tehnologije, ki olajša dijaku / študentu pot do dela, zaslužka in uspeha. Tako je v sodelovanju z največjim slovenskim mobilnim operaterjem Mobitelom razvil storitev eŠtudent SMS.

e-Študetnski Servis je bil prvi servis, ki je skupaj s podjetjem Mobitel d. d. uvedel storitev SMS Poštar ter dijake / študente o nakazilih obveščal preko SMS sporočil.

Razvoj tehnologije in povpraševanje je vodilne e-Študentskega Servisa spodbudilo, da dijakom in študentom ponudi več.

In to več, je od danes na voljo vsem dijakom in študentom, ki si svoj prosti čas krajšajo z SMS-i. Storitev eŠtudent SMS je namenjena komunikaciji med e-Študentskim Servisom in njegovimi člani v obliki kratkih sporočil. Dijak / študent lahko izbira med naslednjimi vsebinami: ESS NAKAZILO: prejme sms o zadnjem nakazanem zaslužki preko e-Študentskega Servisa, ESS STANJE: prejme sms obvestilo o celotnem zaslužku v tekočem letu za opravljena dela preko e-Študentskega Servisa, ESS LIMIT: pošiljatelj prejme sms o višini neobdavčenega zneska na napotnico za tekoči mesec, ESS VPIS: prejme sms z vsemi podatki, kaj potrebuje za vpis v e-Študentski Servis, ESS PODALJSANJE: prejme sms s podatki, kaj dijak /študent potrebuje za podaljšanje članstva v e-Študetnskem Servisu ter ESS NOVO pošiljatelj prejme sms obvestilo o novostih in aktualnostih na e-Študentskem Servisu. Na voljo pa je tudi samo ključna beseda ESS, kjer pošiljatelj prejme sms z vsemi vsebinami, ki so trenutno na voljo.

Dijak / študent uporablja storitev tako, da s svojega mobilnega telefona pošlje SMS s točno določeno obliko na številko 2929. SMS je sestavljen iz besed ESS (velike ali male črke), ki je ključna beseda storitve, razmak in ključna beseda glede na informacijo, ki jo želi prejeti.

Storitev ESS NAKAZILO in ESS STANJE sta na voljo le članom e-Študentskega Servisa, ki so servisu zaupali telefonsko številko svojega gsm aparata. Ostale storitve eŠtudent so na voljo vsem uporabnikom omrežij 031 in 041.

Seveda, pa velja pudariti, da bo e-Študentski Servis vse svoje člane o nakazilih še naprej obveščal preko SMS sporočil.

Vse ostale informacije o razvoju in novostih e-Študentskega Servisa so vam na voljo na spletnem naslovu: www.studentski-servis.com/press.