O-STA

Dohodninska napoved za študente in dijake

Statistični urad Republike Slovenije je uradno objavil povprečne bruto letne plače za preteklo leto. Na podlagi objave je znan letni neobdavčeni limit za delo preko študentskih servisov za leto 2002. Neobdavčeni limit za preteklo leto znaša 1.600.965 SIT.

Vsi člani, ki so delali preko e-Študentskega Servisa, bodo prihodnjih dneh prejeli obvestilo s podatki o njihovih zaslužkih za preteklo leto. Če dijak ali študent dela preko različnih študentskih servisov je potrebno zaslužke sešteti. In če skupni znesek zaslužkov za delo preko študentskih servisov v letu 2002 ne bo presegle letnega limita 1.440.868 SIT, mu davčne napovedi ni potrebno oddati. Če je letni zaslužek večji od navedenega limita mora dijak ali študent davčno napoved oddati do 31. marca 2003. V tem primeru si lahko davčno osnovo zmanjša še za 10 % normiranih stroškov. To pomeni, če dijak ali študent ni presegel letnega zneska 1.600.965 SIT mu ne bo potrebno plačati dohodnine.

V primeru, da je bila dijaku ali študentu med letom obračunana akontacija dohodnine (presežen limit na napotnico) in ob koncu leta ni bil presežen letni neobdavčeni limit je dijak ali študent upravičen do povračila že obračunane akontacije. To stori z oddajo davčne napovedi.

Oddaja davčne napovedi je za dijake in študente eno od manj prijetnih opravil, še posebej, ko je treba natančno izpolniti uradne obrazce. Za vsa vprašanja glede izpolnevanja in oddaje dohodninske napovedi, smo članom za njihova vprašanja na voljo na brezplačni telefonski številki 080 12 04 vsak dan razen sobote in nedelje med 9 in 15 uro.