O-STA

Plačevanje pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje s strani študentskih servisov ni sporno

V zadnjem času so mediji veliko pozornost namenili plačevanju prispevka za zdravstveno zavarovanje dijakov in študentov.

Domžale, 07. februar 2003 - e-Študentski Servis je že 01. 09. 2002 podjetjem in organizacija ponudil pomoč pri izvajanju plačila zdravstvenega prispevka. Dejanje se je pokazalo kot najučinkovitejša, najhitrejša ter najlažja metoda pomoči pri plačilo zdravstvenega prispevka tako za delodajalce kot za uradne inštitucije. Do januarja 2003 je e-Študentski Servis bil eden od prvih servisov, ki je podjetjem in organizacijam ponudil celotno storitev pri izvajanju plačila zdravstvenega prispevka. Po uradni objavi mnenja glavnega urada DURS pa so se mu pridružili še ostali študentski servisi.

Po mnenju glavnega urada DURS lahko prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, plačujejo tudi študentske ali mladinske organizacije, ki posredujejo delo na podlagi pogodbe o koncesiji v skladu s predpisi področja zaposlovanja, če prevzamejo plačilo tega prispevka. Zaračunani prispevek ne povečuje davčne osnove za DDV, vendar mora biti na računu, s katerim študentski servis sicer zaračuna svojo storitev, ločeno prikazan. Prenos pooblastil za plačevanje pavšalnega zdravstvenega prispevka s strani delodajalca na študentske servise prav tako ni sporno.

Obveznost delodajalcev za plačevanje pavšalnega prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen in za zavarovanje učencev in študentov pri opravljanju dela preko študentskih servisov izhaja iz 6. točke 17. člena in 2. alinee 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prispevek morajo plačevati vse pravne in fizične osebe, kjer študenti ali dijaki opravljajo delo. Trenutni znesek znaša 565 SIT na realizirano napotnico, prispevek pa določa skupščina ZZZS.

e-Študentskega Servisa tako podjetjem / organizacijam ponuja tri možnosti in sicer:

CELOTNI POSTOPEK OPRAVI e-Študentski Servis.

Podjetju ali organizaciji na izstavljenemu računu za opravljeno delo dijakov ali študentov dodatno zaračunamo 565 SIT za vsakega dijaka ali študenta. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( ZZZS) v imenu podjetja oz. organizacije oddamo obrazec M1-2/B in Davčni upravi republike Slovenije (DURS) nakažemo zaračunani znesek ter oddamo REK-2 obrazec.

PODJETJU / ORGANIZACIJI pošljemo izpolnjena obrazca M1-2/B in REK-2.

Enkrat mesečno pošljemo podjetju oz. organizaciji izpolnjen obrazec M1-2/B s podatki dijakov in študentov, ki so v preteklem mesecu opravljali začasna in občasna dela pri njih. Hkrati jim pošljemo že izpolnjen REK-2 obrazec. Podjetje oz. organizacija mora obrazca zgolj podpisati in žigosati ter jih poslati na ZZZS in DURS ter plačati DURS-u znesek zavarovanja za pretekli mesec.

PODJETJE / ORGANIZACIJA opravi postopek preko spletnega naslova www.studentski-servis.com/podjetja.

Na omenjenemu spletnemu naslovu so podjetju / organizaciji na voljo vpogled v seznam študentov, ki opravljajo pri njih začasna in občasna dela. Podjetje / organizacija lahko poleg pregleda opravi še izpis seznama študentov za plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za vstop na stran je potrebno vnesti davčno številko podjetja / organizacije in geslo, ki ga podjetje / organizacija dobi na e-Študentskemu Servisu. Za izpis obrazca je potrebno vnesti samo datumsko opredeljini termin.

Storitev izvajanja postopka zdravstvenega zavarovanja je za poslovne partnerje e-Študentskega Servisa brezplačna. Več informacij lahko podjetja in organizacije dobijo na telefonski številki: 01/ 721 92 141 ali 01/ 722 20 500.