O-STA

Prvi dan DPE 2013 uspešno zaključen

Dne 11. decembra 2013 sta v okviru projekta Dnevi posavske energetike 2013 na Fakulteti za energetiko v Krškem potekala dva dogodka, in sicer

- kviz dijakov zaključnih letnikov Šolskega centra Krško-Sevnica na temo Obnovljivi viri energije ter

- predstavitev člankov študentov doktorskega študijskega programa Energetika.

Dijaškega kviza se je udeležilo 6 ekip iz Šolskega centra Krško-Sevnica, in sicer 2 ekipi tehniške gimnazije, 2 ekipi elektrotehnikov ter 2 ekipi strojnih tehnikov. Ekipe so vzpodbujali sošolci, ki so skorajda v celoti zapolnili veliko predavalnico Fakultete za energetiko na Hočevarjevem trgu.

Kviz, ki ga je povezoval doc. dr. Sebastijan Seme, je potekal v dveh delih. V prvem delu je vseh 6 ekip odgovarjalo na 30 vprašanj s časovno omejitvijo. V drugi del kviza sta se uvrstili ekipi z največ zbranimi točkami, in sicer ekipa Strojni tehnik I in ekipa Elektrotehnik I. Slednji so zaradi izenačenega rezultata z ekipo Tehniška gimnazija II za preboj v finalni del pred tem uspešneje odgovarjali še na dva dodatna vprašanja. V drugem delu, kjer sta ekipi odgovarjali na 12 vprašanj, tokrat s pondiranjem odgovorov od 1 do 3, je več znanja prikazala ekipa Elektrotehnik I in tako slavila na letošnjem kvizu.

Ekipo Elektrotehnik I so sestavljali naslednji dijaki:

- Klemen Žveglič,

- Davorin Škoda in

- Boštjan Janežič.

Članom zmagovalne ekipe je dekan Fakultete za energetiko, izr. prof. dr. Bojan Štumberger, podelil praktične nagrade, s simboličnimi nagradami pa so bili nagrajeni tudi ostali udeleženci kviza.

Za uspešno organizacijo kviza gre zahvala sodelavcem Šolskega centra Krško-Sevnica ter podpornikom projekta, predvsem družbi HESS d.o.o. ter vsem ostalim sponzorjem in donatorjem.

Prvi dan projekta DPE 2013 so zaključili študentje Doktorskega študijskega programa Energetika, ki so predstavili članke, pripravljene v okviru učne enote Metode znanstveno raziskovalnega dela, katere nosilec je doc. dr. Gorazd Hren.

Predstavljeni so bili naslednji članki:

Hidro energetika >10MW - Ivana Tršelič

Hidroenergetika <10MW - Primož Mavsar

Termoenergetika >10MW - Dušan Strušnik

Lahkoparni sistemi v geotermalni energetiki - Renato Strojko