O-STA

Osma obletnica ustanovitve Fakultete za energetiko UM

Dne 23. junija 2015 bo Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru s tradicionalno slovesnostjo "Dan Fakultete za energetiko" obeležila osmo obletnico ustanovitve. Na slovesnosti, ki bo potekala v prostorih Mestnega muzeja Krško ob 10. uri, bo dekan fakultete, izr. prof. dr. Bojan Štumberger, podelil priznanja najuspešnejšim študentom, ki so študij zaključili v letu 2014, prav tako pa se bo fakulteta zahvalila podjetjem in organizacijam, ki so z aktivnim sodelovanjem s fakulteto omogočali uspešno delo in razvoj Fakultete za energetiko v zadnjem obdobju.