O-STA

Podaljšanje akreditacije študijskih programov Fakultete za energetiko UM

Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je dne 18. 9. 2014 na podlagi pozitivnega evalvacijskega poročila skupine strokovnjakov sprejel odločbo o podaljšanju akreditacije visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Energetika, univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Energetika ter magistrskega študijskega programa druge stopnje Energetika Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, za naslednjih sedem let.

Tričlanska skupina strokovnjakov, ki je bila imenovana s strani Sveta NAKVIS, in v kateri sta sodelovala tudi strokovnjaka iz Univerze v Ljubljani in Univerze v Zagrebu, je pogoje za podaljšanje akreditacije preverila tudi na obisku dne 13. 5. 2014. V skupnem evalvacijskem poročilu je skupina strokovnjakov ugotovila, da Fakulteta za energetiko UM izpolnjuje vse pogoje z vseh področij presoje, ki zajemajo vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, pogoje v zvezi s kadri in študenti, materialne pogoje in pogoje s področja zagotavljanja kakovosti, kot ustrezno pa ocenjuje tudi organizacijo in izvedbo študija.

Skupina strokovnjakov je v končnem evalvacijskem poročilu predlagala tudi priporočila za izboljšanje, ki jih bo Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru upoštevala pri svojem bodočem delu.