O-STA

CA Nimsoft Monitor

Nimsoft, uveljavljeni proizvajalec rešitev za spremljanje informacijskih sistemov in storitvenih centrov, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

ima v svoji ponudbi tudi Nimsoft Monitor, ki je vodilna rešitev za spremljanje mrežnih komponent, strežnikov, podatkovnih baz, aplikacij, virtualnih okolij, pomnilniških sistemov in strežniških oblakov. Z njo lahko IT ekipe bolje razumejo mrežni promet in komunikacijske vzorce med najpomembnejšimi aplikacijami in strežniki. Na podlagi teh ugotovitev lahko bolje oblikujejo promet, dodelijo več prednosti pomembnejšim povezavam, bolje predvidijo potencialne probleme in načrtujejo za prihodnost, izboljšajo produktivnost uporabnikov in zmanjšajo stroške.

Je programsko orodje za spremljanje IT opreme, ki temelji na prilagodljivi, za uporabo enostavni in prožni tehnologiji storitve v strežniškem oblaku. Omogoča nam enakovredno proaktivno spremljanje tako lokalne infrastrukture kote tudi tiste, ki jo imamo nameščeno v strežniških oblakih, oboje iz istega orodja. Deluje s hitrostjo, preprostostjo za uporabo in zanesljivostjo, katere smo navajeni iz lokalno nameščenih, hkrati pa se ponaša z oblačno arhitekturo, ki ne obremenjuje lokalnih informacijskih virov. CA Nimsoft Monitor je prožno orodje, ki lahko raste v skladu s potrebami rasti podjetja od majhne postavitve do korporacijskega omrežja.

CA Nimsoft Monitor je zgrajena na enotni arhitekturi, ki omogoča organizacijam, da spremljajo svoje celotno okolje vključno: strežnike, omrežja, aplikacije, podatkovne baze, pomnilniške sisteme, zasebne in javne oblake, kakor tudi odzivne čase za končne uporabnike. Skupaj s še mnogimi drugimi lastnosti, kot so robustno alarmiranje, upravljanje dogodkov, upravljanje zmogljivosti in uspešnosti, spremljanje SLA parametrov, lahko stranke dobijo rešitev, ki jim omogoča poenoteno spremljanje učinkovitosti informacijske infrastrukture. Uporabniki več rešitev stare generacije lahko na ta način iz sistema odstranijo mnoga zastarela orodja za spremljanje in jih namestijo z enim samim, hkrati pa si še povečajo produktivnost. Namenjen je tako za posamezna podjetja, kot tudi za ponudnike storitev IT upravljanja, obojim omogoča enako hitro postavitev in zagon v nekaj dnevih, namesto mesecih, kot smo bili navajeni pri tradicionalnih orodjih tega tipa.

Ključne lastnosti

· Prožno licenciranje in nameščanje - omogoča nadzor infrastrukture v podjetju, v ločenih oddelkih, ali v več ločenih podjetjih, za katere izvajamo to storitev; na lokaciji ali kot SaaS; možnost odplačevanja licenc natančno glede na porabo storitev;

· SLA - Nimsoft omogoča natančno spremljanje in poročanje o parametrih, od katerih je odvisno zagotavljanje kvalitete IT storitev;

· Avtomatizacija - nameščanje, konfiguriranje, spremljanje, poročanje in alarmiranje je mogoče poenostaviti z mnogimi samodejno izvajajočimi se opravili.

Koristi

· hitra implementacija,

· malo zahtevno in stroškovno učinkovito vzdrževanje,

· nizki stroški izobraževanja,

· več koristi za končne poslovne uporabnike,

· bolj produktivno upravljanje informacijskih storitev,

· izboljšanje globalnih stroškov lastništva (TCO) celotne IT operative.

Avtor: Robert Lubej

Povezava do domače strani:

http://www.ca.com/us/products/detail/ca-nimsoft-monitor.aspx

### ### ###

O podjetju Nimsoft

Nimsoft je dobavitelj programskih rešitev za spremljanje in upravljanje IT sistemov in storitvenih centrov. Nimsoft Monitor uporabljamo za spremljanje mrežnih komponent, strežnikov, podatkovnih baz, aplikacij, virtualnih okolij, pomnilniških sistemov in strežniških oblakov. Nimsoft Service Desk je orodje za upravljanje storitvenega centra. Nimsoft Unified Manager združuje spremljanje sistemov in upravljanje servisnega centra v enotno rešitev. Z rešitvami podjetja Nimsoft lahko stranke učinkovito spremljajo delovanje sistemov v lastnih podatkovnih centrih ter tudi v zunanjih okoljih kot so SaaS in strežniški oblaki. Nekaj dejstev o podjetju:

· ustanovljeno leta 1998 na Norveškem kot Nimbus Software

· leta 2004 se združi z distributerjem v ZDA in preimenuje v Nimsoft

· leta 2010 pride pod okrilje CA Inc. (prej Computer Associates)

· več kot 1000 korporativnih strank v 36 državah

· rešitve podjetja spremljajo in upravljajo več kot 20.000 uporabniških okolij

· sedež v mestu Campbell, California, ZDA

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: http://www.nimsoft.com

Dodatne informacije:

Alen Šalamun, tehnični direktor

alen.salamun@real-sec.com

REAL security d.o.o.

Meljska cesta 1

2000 Maribor

tel.: 02 234 74 74

http://www.real-sec.com info@real-sec.com