O-STA

e-Študentski Servis Domžale olajšal podjetjem in organizacijam plačevanje prispevkov za dijake in študente

Domžale, 11.september- e-Študentski Servis Domžale je uvedel novost, ki se navezuje na plačevanje pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje dijakov in študentov pri delu.

e-Študentskega Servisa tako podjetjem / organizacijam ponuja tri možnosti in sicer:

CELOTNI POSTOPEK OPRAVI e-Študentski Servis Domžale

Podjetju ali organizaciji na izstavljenemu računu za opravljeno delo dijakov ali študentov še dodatno zaračunamo 526 SIT za vsakega dijaka ali študenta. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( ZZZS) v imenu podjetja oz. organizacije oddamo obrazec M1-2/B in Davčni upravi republike Slovenije (DURS) nakažemo zaračunani znesek ter oddamo REK-2 obrazec.

PODJETJU / ORGANIZACIJI pošljemo izpolnjena obrazca M1-2/B in REK-2

Enkrat mesečno pošljemo podjetju oz. organizaciji izpolnjen obrazec M1-2/B s podatki dijakov in študentov, ki so v preteklem mesecu opravljali začasna in občasna dela pri njih. Hkrati jim pošljemo že izpolnjen REK-2 obrazec. Podjetje oz. organizacija mora obrazca zgolj podpisati in žigosati ter jih poslati na ZZZS in DURS ter plačati DURS-u znesek zavarovanja za pretekli mesec.

3. PODJETJE / ORGANIZACIJA opravi postopek preko spletnega naslova www.studentski-servis.com/podjetja/zavarovanje/zavarovanje.php

Na omenjenemu spletnemu naslovu so podjetju / organizaciji na voljo vpogled v seznam študentov, ki opravljajo pri njih začasna in občasna dela. Podjetje / organizacija lahko poleg pregleda opravi še izpis seznama študentov za plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za vstop na stran je potrebno vnesti davčno številko podjetja / organizacije in geslo, ki ga podjetje / organizacija pridobi na e-Študentskemu Servisu Domžale. Za izpis obrazca je potrebno vnesti samo datumsko opredeljini termin.

Novost smo uvedli predvsem zaradi lažjega izvajanja postopka zdravstvenega zavarovanja in ker želimo pomagati podjetjem in organizacijam, ki si pri svojem delu pomagajo z dijaki in študenti.

Storitev izvajanja postopka zdravstvenega zavarovanja je za poslovne partnerje e-Študentskega Servisa Domžale brezplačna.