O-STA

Ekvilib Inštitut objavil zadnji javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje

Javni razpis za leti 2014/20145 - Sofinanciranje stroškov pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje omogočeno še zadnjič v okviru Evropskega socialnega sklada - V Sloveniji že prek 160 podjetij in 60 tisoč zaposlenih vključenih v projekt Družini prijazno podjetje - Lani 36 novih podjetij v postopku sofinanciranja

Ljubljana, 28. januar 2014 - Ekvilib Inštitut je ponovno objavil javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Do danes je bilo v postopek pridobitve osnovnega certifikata vključenih že prek 160 slovenskih podjetij in organizacij, skupaj pa je bilo v projekt vključenih prek 60.000 zaposlenih. Za obdobje 2011 - 2015 je pridobitev osnovnega certifikata sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada, in sicer v višini 80 odstotkov stroška pridobitve osnovnega certifikata. V lanskem letu se je projektu pridružilo 36 novih podjetij. Ekvilib Inštitut certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Slovenska podjetja in organizacije se lahko letos še zadnjič vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje s pomočjo sofinanciranje stroška postopka pridobitve osnovnega certifikata. Na voljo bo še zadnjih 43 sofinanciranj. Podjetja in organizacije se lahko prijavijo do 1.2.2015, oziroma do zapolnitve kvote sofinanciranj. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, četrte razvojne prioritete "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in prednostne usmeritve 4.1. "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti".

Višina sofinanciranja stroška pridobitve osnovnega certifikata bo 80 odstotkov celotnega stroška pridobitve osnovnega certifikata.

"Konkurenčnost in trajnost poslovanja podjetja se začne (in konča) pri zaposlenih. Le motivirani, spoštovani in razumljeni zaposleni lahko optimalno prispevajo k razvoju in uspešnosti podjetja. Če želi biti podjetje inovativno, mora zagotavljati tudi inovativno delovno okolje, kamor spada tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter skladnost vrednot podjetja in zaposlenih", je povedal vodja certificiranja Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, nosilca projekta certifikata Družini prijazno podjetje.

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar predstavlja jasne pozitivne ekonomske učinke.

V Sloveniji je od leta 2007 nosilec in izvedbenik postopka Ekvilib Inšitut. Ta postopek izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji.

Več informacij o certifikatu in možnosti vključitve v postopek lahko najdete na uradni spletni strani: www.certifikatdpp.si

Za dodatna vprašanja se obrnite na:

Ekvilib Inštitut

e-pošta: petra@ekvilib.org

Tel.:+ 386 40 239 416

###

Še nekaj informacij o certifikatu Družini prijazno podjetje:

Povprečno število ukrepov, ki jih posamezno podjetje izbere iz celovitega in dopolnjujočega se kataloga ukrepov, je prek 10 na posamezno podjetje. Podlaga certifikata Družini prijazno podjetje so Socialni sporazum 2003 - 2005, Resolucija za enake možnosti žensk in moških 2005 - 2013 ter razvojno partnerstvo "Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje", v okviru pobude EQUAL. Slovenija se je pri implementaciji tega projekta zgledovala po sistemu/licenci "European work & family audit", ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ki izhaja certifikata Beruf&Familie.

Pridobitev certifikata Družinam prijazno podjetje je namenjena podjetjem in javnim ustanovam z nad 10 zaposlenimi.

O Ekvilib Inštitutu: Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja. Na področju družbene odgovornosti si prizadevajo za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri. Je nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje, ustanovitelj centra za promocijo zdrava na delovnem mestu, organizator vsakoletne mednarodne konference Poti družbene odgovornosti in partner Mednarodne šole za družbeno odgovornost podjetij.