O-STA

Pregled zemljišč v lasti Mestne občine Velenje

Velenje, 4. februar 2014 - Mestna občina Velenje bo letos opravila pregled rabe zemljišč v njeni lasti. V preteklih letih smo namreč na zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine Velenje marsikje ugotovili rabo, ki v naših evidencah iz različnih razlogov ni popisana.

Tako smo že v lanskem letu pričeli s pripravami na ureditev teh evidenc. Opravili bomo analizo terena z letalskimi posnetki, preverili geodetske podatke in podatke iz zemljiške knjige, zemljišča si bomo ogledali na terenu in vsak posamezni primer od več kot petstotih tudi posebej obravnavali. Delo bomo opravili postopoma, po območjih. Najprej bomo obdelali del krajevne skupnosti Stara vas, in sicer območje Žabje vasi.

Ugotovljene oziroma verjetne uporabnike zemljišč v lasti Mestne občine Velenje bomo povabili na pogovor ter jim osebno predstavili naše ugotovitve. Ob tem jih bomo pozvali tudi k predložitvi dokumentacije, ki ugotovljeno rabo zemljišč omogoča, sicer pa jim bomo, če dokumentacije nimajo, predlagali ustrezne rešitve.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (e-občina/lastnina MOV) si lahko ogledate letalske posnetke krajevnih skupnosti. Lastnina Mestne občine Velenje je na posnetkih označena z rumeno barvo, zemljišča, katerih solastnica je Mestna občina Velenje, pa so prosojno modra.