O-STA

Občina Ormož izboljšuje svoj položaj

Ormož - 12. septembra: Župan občine Ormož, Vili Trofenik, je na današnji tiskovni konferenci, predvidoma zadnji v tem mandatu, nanizal nekaj pomembnih ločnic, ki so zaznamovale družbeni in ekonomski položaj te lokalne skupnosti v zadnjih štirih letih. Med najpomembnejšimi pogoji za hiter razvoj infrastrukture, je bilo dejstvo, da je občina Ormož kljub nekaterim drugačnim težnjam, ostala v enakih geografskih okvirih. "S pomočjo tega dejstva smo uspeli zagotoviti tako hitrejši razvoj vsake od osmih krajevnih skupnosti, kot tudi Ormoža kot občinskega središča.

V preteklem obdobju smo v občinske investicijske programe vložili več kot 3,3 milijarde tolarjev. Bistveni prispevek k identiteti občine Ormož, zviševanju izobrazbene strukture, demografske privlačnosti in ne nazadnje tudi k novim delovnim mestom v kraju, predstavlja začetek delovanja nove Gimnazije Ormož, za katero smo iz občinskega proračuna zagotovili 181 milijonov tolarjev", je povedal župan Trofenik. Na področju šolstva pa je nadaljnjih 608 milijonov bilo porabljenih za osnovno šolstvo.

Ob tem je med pomembnejšimi spremembami, ki so vplivale na izboljšanje življenjskega in socialnega standarda v občini Ormož, potrebno izpostaviti še dokončanje doma za ostarele, za katerega je občinski proračun prispeval 317 milijonov tolarjev, razliko do skupnih stroškov 1,1 milijarde pa je zagotovil poslovni partner in Banka za razvoj pri Svetu Evrope v obliki kredita.

Med najpomembnejšimi dosežki v Ormožu je tudi vodovodna oskrba z zdravo potno vodo, ki pokriva 96% celotne, sicer razvejane in naselitveno razpršene občine. Sicer pa je v zadnjih letih za občinsko infrastrukturo v vseh krajevnih skupnostih bila namenjena skoraj milijarda tolarjev - od tega dobrih 300 milijonov za zagotavljanje oskrbe z zdravo pitno vodo milijonov, nadaljnjih 300 milijonov pa je bilo porabljenih za kanalizacijski sistem in čistilne naprave. Modernizacija lokalnega cestnega omrežja je zahtevala 330 milijonov tolarjev, v ta investicijski znesek pa niso všteti stroški rednega vzdrževanja.

Grajski kompleks, ki utrjuje tako zgodovinski pomen kot sedanji obraz občine Ormož, je tudi v zaključni fazi urejanja. V njem so dobile svojo urejeno domovinsko pravico nekatere institucije, poleg tega pa predstavlja tudi kuliso za večino pomembnih reprezentančnih in poslovnih dogodkov, s pomembnim dolgoročnim vplivom na občino Ormož. Za obnovo kulturnih spomenikov je bilo v zadnjih štirih letih namenjenih 135 milijonov iz občinskega proračuna. Med športnimi objekti pa je ob investiciji 225 milijonov zaživel tudi letni bazen in zimski bazen v okviru gimnazijske zgradbe.

Župan Vili Trofenik je pozitivno ocenil tudi gospodarski razvoj občine Ormož v zadnjih letih, saj ustrezna občinska gospodarska politika uspela privabiti tuje investitorje - tako recimo največje podjetje v občini Carrera Optyl zaposluje 1260 ljudi. Znak ugodnega razvoja je tudi stopnja nezaposlenosti, ki je najnižja v zadnjih desetih letih. Za spodbujanje drobnega gospodarstva in pospeševanje zaposlovanja na območju občine je bil zagotovljen kreditni potencial v višini 375 milijonov tolarjev, ki so razporejeni v 46 podjetniških projektov. Investicijska sredstva za kmetijstvo so znašala 295 milijonov, poleg tega pa je bilo z zagotovljenim kreditnim potencialom v višini 235 milijonov tolarjev podprtih še 63 kmetijskih projektov in investicijskih programov. Med pomembnejšimi investicijami je zagotovo črpališče za bodoči namakalni sistem.

Ob izteku županskega mandata se je župan občine Ormož, Vili Trofenik zahvalil tako občinskim svetnikom za konstruktivno sodelovanje pri upravljanju vseh področij življenja in dela na območju občine, kot tudi vsem drugim, ki so prispevali k podobi občine Ormož. Ta je namreč danes lepša in boljša, občanom in obiskovalcem pa prijaznejša kot pred leti. S tem pa je tudi izpolnjeno najpomembnejše poslanstvo občinske uprave.

ZA OKVIR:

Župan občine Ormož, Vili Trofenik je danes potrdil, da bo za župana te občine kandidiral tudi na naslednjih volitvah in sicer kot neodvisni kandidat s podporo volilcev. Tako bo do srede oktobra občinski volilni komisiji predložil 150, na upravni enoti potrjenih podpisov podpore njegovi kandidaturi, v svoj volilni program pa zapisuje predvsem dokončanje že začetih pomembnih infrastrukturnih projektov, ki bodo vplivali na boljše življenjske pogoje občanov. Poleg tega pa Vili Trofenik za naslednje obdobje županovanja izpostavlja nujnost boljše cestne povezavo v smeri Ptuja, predvsem pa pomembnmo vlogo občine enovite Ormož v prihodnjem regionalnem organiziranju Republike Slovenije.