O-STA

NLB razširila sodelovanje z družbo Telekom Slovenije

NLB je svoje sodelovanje z družbo Telekom Slovenije, d.d. razširila na področje izdaj vrednostnih papirjev. Vlagateljem so ponujeni 270 dnevni komercialni zapisi z letno obrestno mero 3,00 %. Datum zapadlosti komercialnih zapisov je 5. december 2014.

NLB je 24. februarja letos objavila prodajno dokumentacijo za izdajo 270 dnevnih komercialnih zapisov TSK01. Predvidena nominalna vrednost izdaje je 50 milijonov EUR. Zavezujoče ponudbe s strani vlagateljev za nakup komercialni zapisov bo NLB zbirala do 5. marca 2014. Dodeljene lote na podlagi sprejetih zavezujočih ponudb bodo vlagatelji zavezani vplačati 10. marca 2014.

Skladno s pričakovanji se je v letu 2014 povečal obseg izdaj vrednostnih papirjev. Po zaključenih izdajah komercialnih zapisov za družbo GEN-I, d.o.o. in trenutne izdaje za Telekom Slovenije, d.d., v NLB pričakujemo še več kratkoročnih in tudi dolgoročnih izdaj vrednostnih papirjev. Ti v luči še trajajočega prestrukturiranja bančnega sektorja in nizkih obrestnih mer ostajajo za podjetja privlačna dodatna oblika financiranja. Za vlagatelje pa, zaradi vse nižjih depozitnih obrestnih mer in donosnosti primerljivih vrednostnih papirjev v tujini, ostajajo slovenski komercialni zapisi in obveznice atraktivna naložba.