O-STA

Dajmo se učinkovito spopasti z optimizacijo omrežij : Net Optics Application-Aware Network Performance Monitoring (AA-NPM)

4.3.2014

Net Optics, vodilni proizvajalec naprednih rešitev za celovito spremljanje aplikacijskih in omrežnih okolij za zagotavljanje odzivnosti in zmogljivosti, ki ga v Sloveniji uradno zastopa podjetje REAL security d.o.o.,

predstavljata rešitev za spremljanje zmogljivosti računalniških omrežij, ki razume ne samo osnovno delovanje omrežja, temveč tudi aplikacije, ki po njem komunicirajo oz. prenašajo podatke. Taka rešitev je najbolj primerno orodje za optimizacijo in vzdrževanje zadovoljivega obratovanja omrežja.

Preglednost aplikacij vključujoče spremljanje zmogljivosti računalniških omrežij - Application-Aware Network Performance Monitoring (AA-NPM) - je družina rešitev za zagotavljanje kompletnega 'end-to-end' prepoznavanja obratovanja omrežja in aplikacij v njem. Z njimi si zagotavljamo neprekinjeno obratovanje omrežja in dosegljivost storitev, učinkovitost, varnost in spoštovanje skladnostnih zahtev. Sprotno spremljanje indikatorjev delovanja omrežja in aplikacij je omogočeno kjerkoli, v jedru omrežja ali na posameznih točkah komunikacijskih kanalov. Zagotovljeni so celovit nadzor in proaktivno zaznavanje pomanjkljivosti in obratovanje z maksimalno zmogljivostjo. Težave ali pomanjkljivosti v omrežju bo mogoče rešiti še preden pride do motnje poslovno kritičnih aplikacij. AA - NPM ponuja naslednje funkcionalnosti:

· Namizja dashboard za prikaz zbranih informacij, izvoz NetFlow podatkov v zunanje kolektorje, ter povezovanje z rešitvami drugih ponudnikov.

· Več načinov paketnega zajema za spremljanje zmogljivosti - neprekinjeno, na zahtevo, ali ad-hoc, po potrebi glede na aplikacijsko sejo ali glede na aplikacijo.

· Prikaz informativnih meritev ključnih kazalcev uspešnosti (KPI), ki se nanašajo na posebne aplikacije kot so prenos govora ali videa, HTTP in komunikacijski protokoli sistemov podatkovnih baz.

· Alarmiranje glede na ročno določene ali samodejno ustvarjene pragove oz. mejne vrednosti.

· Pravočasna dobava jasno opredeljenih naborov podatkov, vključno DPI, za takojšnjo in natančno diagnozo.

Pomanjkljiva odzivnost omrežja in / ali aplikacij zelo negativno vpliva na varnost in produktivnost

Probleme učinkovitosti aplikacij pogosto pripisujemo omrežjem. Podjetja dosti vlagajo v napredna in pomembna omrežna orodja, kot so požarni zidovi ter IDS in IPS sistemi, ki vključujejo tudi funkcije za celovito spremljanje omrežja vključno z oddaljenimi lokacijami. Vendar sta predvsem odzivnosti in razpoložljivosti aplikacij tista, ki vplivata na izkušnjo končnih uporabnikov ali OoS skladnost. Zato pa moramo v mreži podrobno prepoznavati aplikacije in njihove podatke. Ta zahteva lahko povzroča veliko stresa za infrastrukturo in za osebje v okoljih brez namenskih AA-NPM rešitev.

Za poslovne procese kritične koristi AA-NPM za upravljanje omrežja in zmogljivosti aplikacij

Zmogljivost omrežij je zelo občutljiva na informacijske trende kot so virtualizacija, strežniški oblaki, ogromna rast obsega vsebin in masovni podatki. Na podlagi dogovorov o zagotavljanju storitev (SLA) ustvarjeni prihodki so ogroženi zaradi težav omrežne in aplikacijske učinkovitosti. S tem postane učinkovitost / odzivnost ključnega pomena za obstoj podjetja oz. zagotavljanje prihodka. Samo AA-NPM rešitve lahko zagotavljajo avtomatiziran, temeljit in poenoten vpogled v delovanje in zmogljivosti aplikacij. S prefinjenim grafičnim uporabniškim vmesnikom pa lahko zagotovijo tudi hitro odzivnost in celo proaktivno zagotavljanje delovanja in varnosti mreže.

Avtor / prevod: Robert Lubej

Povezava do izvorne novice:

http://www.netoptics.com/solutions/application-aware-network-performance-monitoring-aa-npm

### ### ###

O podjetju Net Optics

Net Optics je vodilni ponudnik rešitev za celovito spremljanje obratovanja omrežja in aplikacij v raznolikih okoljih, tj. izdelkov ki zagotavljajo konstanten dotok in analizo podatkov za natančen vpogled v delovanje in varnostno stanje sistema. S tem omogočajo zagotavljanje odzivnosti in zmogljivosti celotnega okolja. Na tem tržišču delujejo že 16 let. Portfelj njihovih strojnih in programskih rešitev vključuje obsežen nabor funkcionalnosti za pomoč strankam pri: načrtovanju, nadzoru, odkrivanju in odpravljanju težav, zaščiti, širitvi sistema, zagotavljanju ustreznosti zahtevam tudi v prihodnosti. Seveda v celoti podpirajo tako fizična kot tudi virtualizirana okolja, ter omrežja 10 / 40 / 100G in 4G / LTE.

Net Optics ima sedež v ZDA, kjer imajo pisarne in proizvodne obrate, med strankami iz vsega sveta pa je več kot 7500 podjetij in mednarodnih korporacij, med drugim tudi 85 podjetij iz seznama Fortune 100, laboratoriji za informacijska omrežja ter državne institucije. Od decembra 2013 je v lasti in deluje pod okriljem krovne korporacije Ixia.

Več o podjetju najdete na spletnih straneh: http://www.netoptics.com


Dodatne informacije:
Robert Lubej, projektni vodja
robert.lubej@real-sec.com

REAL security d.o.o.
Meljska cesta 1
2000 Maribor
tel.: 02 234 74 74
http://www.real-sec.com
info@real-sec.com