O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov

Velenje, 5. marec 2014 - Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tudi v letu 2014 dodeljuje ugodne kredite za okoljske naložbe občanom.

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo na območju Republike Slovenije izvajale za naslednje namene:

- vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode;

- raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode;

- sodobne naprave za pridobivanje električne energije;

- zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003);

- gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe;

- nakup energijsko učinkovitih naprav;

- nakup okolju prijaznih vozil;

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda;

- nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva;

- učinkovita raba vodnih virov;

- oskrba s pitno vodo.

Plačilo komunalnega prispevka se ne šteje med priznane stroške.

Znesek razpisanih sredstev je 8 milijonov evrov, javni poziv pa bo odprt do 30. aprila 2014.

Dokumentacijo za prijavo na poziv z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu, Slovenski okoljski javni sklad (telefonska številka: 01/241 48 20). Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si (Razpisi).

Besedilo javnega razpisa pa je objavljeno na spletni strani: http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje