O-STA

NLB Vita: v 2013 najvišja rast med življenjskimi zavarovalnicami v Sloveniji

NLB Vita je še vedno edina bančna zavarovalnica na slovenskem trgu, ki raste. V letu 2013 je že drugo leto zapored uspela doseči najvišjo rast na trgu življenjskih zavarovalnic, s čimer je povečala tržni delež na 8,0 % in s tem dosegla 5. mesto med življenjskimi zavarovalnicami.

Zavarovalni produkti NLB Vite so transparentni, raznoliki in prilagodljivi, največja konkurenčna prednost pa so bančni svetovalci NLB. Zakaj? Ker dobro poznajo svoje stranke in jim ponujajo tista življenjska zavarovanja, ki so za njihovo življenjsko situacijo najbolj primerna. Na ta način gradijo partnerstvo in zaupanje na dolgi rok.

V letu 2013 kar 13.343 novih strank
Usmeritev v zadovoljevanje dejanskih potreb strank in pomoč ter strokovna podpora bančnim svetovalcem pozitivno vplivata tudi na finančne rezultate NLB Vite V letu 2013 je 13.343 novih strank sklenilo enega ali več zavarovalnih produktov NLB Vite, kar predstavlja 12 % rast glede na leto poprej. Sklenjenih je bilo 19.818 življenjskih zavarovanj, kar je za 17 % več kot v letu 2012. V letu 2013 je življenjska zavarovalnica NLB Vita zbrala za 44,1 milijona evrov zavarovalnih premij, kar je za 6,6 milijona evrov oz. 18 % več od planirane vrednosti. Prodaja je bila v primerjavi z lanskim letom višja za 7 milijonov evrov oziroma za 19 %. Rezultati poslovanja so bili bistveno boljši od povprečja panoge, saj je trg življenjskih zavarovanj v lanskem letu upadel za 7,5 %. NLB Viti je tako že drugo leto zapored uspelo doseči najvišjo rast na trgu življenjskih zavarovalnic, s čimer je uspešno povečala tržni delež na 8,0 %.

V začetku 2014 skok na 2. mesto med vsemi slovenskimi zavarovalnicami
V leto 2014 so v NLB Viti ob pomoči bančnih svetovalcev zakorakali z velikimi koraki. Prodaja presega planirane rezultate. Tako je tržni delež konec januarja 2014 dosegel 14,4 %, kar NLB Vito uvršča na drugo mesto med vsemi slovenskimi zavarovalnicami.

Družbeno odgovorna s poudarkom na družinah
V zavarovalnici NLB Vita se zavedajo svoje družbene odgovornosti, zato vsa leta podpirajo različne dobrodelne projekte. Lani so ob 10. obletnici delovanja zavarovalnice z donacijo pomagali pri izgradnji nove ograde za sibirske tigre.

V letošnjem letu pa je NLB Vita ob naravni katastrofi, ki je močno prizadela tudi Živalski vrt Ljubljana, donirala sredstva za popravilo nove ograde za rise, ki jo je poškodovalo podirajoče drevje.