O-STA

Optimizacija prodajnih poti v NLB

Aprila zapiramo 22 poslovalnic in postopoma umikamo večje število bankomatov, ostale pa posodabljamo.

NLB ima široko razvejano poslovno mrežo s 143. poslovalnicami in 638. bankomati, kar predstavlja največjo bančno mrežo v Sloveniji. Skladno s splošnimi trendi tudi naše stranke pri svojem poslovanju vedno pogosteje uporabljajo sodobne tržne poti, zato njihova uporabnost in dosegljivost postaja vse pomembnejša. V banki svoj tržni pristop prilagajamo navadam in potrebam strank tako, da nadgrajujemo elektronske tržne poti, posodabljamo mrežo bankomatov ter optimiziramo število poslovalnic. Poslanstvo slednjih bo tako v bodoče vse bolj usmerjeno v svetovalne storitve, torej tiste, ki predvidevajo poglobljen oseben odnos med stranko in banko.

V NLB bomo aprila na področju celotne Slovenije zaprli 22 poslovalnic: Pobrežje Maribor, Rače, TC Tržaška Maribor, Mercator Center Jesenice, Izlake, Krekov trg Celje, Mercator Center Nova Gorica, Lendavska Murska Sobota, Šmartno ob Paki, Turnišče, Vuzenica, Krmelj, Kostanjevica, Škocjan, Nova vas, Grad, Dolenjske toplice, Brnik, Metlika, Glavni trg Novo mesto, BC Brežice in poslovalnico na Dunajski 20 v Ljubljani.

Skladno z reorganizacijo poslovne mreže in optimizacijo poslovanja bomo na nekaj več kot sedemdesetih lokacijah postopoma umaknili nedonosne bankomate. Celotno mrežo bankomatov bomo racionalizirali tudi tam, kjer se danes v neposredni bližini nahaja več bankomatov NLB. Postopki umikov bankomatov bodo potekali še nekaj časa, stranke pa lahko informacije o delujočih bankomatih vedno pridobijo na spletnih straneh banke.


Za stranke zaprtih poslovalnic je poskrbljeno

Kljub vsem sprejetim odločitvam nujno potrebne racionalizacije poslovanja se v banki zavedamo, da so prav stranke naše največje premoženje, zato bodo vse naše aktivnosti v prihodnje še bolj osredotočene nanje. V krajih, kjer banka zapira poslovalnice, bomo strankam, tako fizičnim kot pravnim osebam, še vedno zagotavljali možnost uporabe sodobnih bankomatov. Komunikacijo s strankami bomo pospešili z novim, proaktivnim in diferenciranim tržnim pristopom, prilagojenim specifičnim zahtevam posameznih segmentov, s prilagojenimi procesi in storitvami ter nadaljnjim razvojem elektronskega in mobilnega bančništva, kateremu bomo v tem letu posvetili še prav posebno pozornost.

Naredili bomo vse, da bomo vsem strankam, ki jih bomo iz zaprtih poslovalnic preusmerili v bližnje NLB poslovalnice, kar najbolj ublažili spremembe v poslovanju. V času pred in po zaprtju poslovalnic jim bomo ponudili številne dodatne ugodnosti . Posebno pozornost namenjamo tudi segmentu tistih strank, ki spletne banke ne uporablja. Zanje smo pripravili predstavitev ponudbe NLB Teledoma, podrobno jim predstavljamo uporabo bankomatov, ponudili pa jim bomo seveda tudi poslovanje preko spletne banke itd. Vse stranke bomo povabili v njihove nove poslovalnice na dan odprtih vrat, kjer se bodo osebno spoznali z bančniki, s katerimi bodo poslovali v prihodnje. Ti jim bodo podrobno predstavili ponudbo, vključno z vsemi ugodnostmi, ki smo jih ob zaprtju poslovalnic pripravili zanje. Vsaki stranki omogočamo, da si sama izbere novo poslovalnico, ki ji najbolj ustreza. Skupaj bomo za vsakega posameznika v skladu z njegovimi potrebami oblikovali najustreznejši nabor storitev.


Z optimizacijo poslovne mreže banke bomo nadaljevali tudi v prihodnje

Reorganizacija poslovne mreže, ukinjanje nedonosnih poslovalnic in umiki nedonosnih bankomatov sodijo med nujne ukrepe zniževanja stroškov poslovanja, s katerim se prilagajamo današnjim in predvidenim razmeram na trgu. V banki vseskozi spremljamo uspešnost poslovanja vseh organizacijskih enot in tržnih poti, zato se bo optimizacija poslovne mreže in ukinjanje posameznih nedonosnih enot nadaljevalo tudi v prihodnje.


Banka še naprej zmanjšuje število zaposlenih

Reorganizacija poslovne mreže posledično vpliva tudi na zmanjšanje števila zaposlenih. Kot smo že poročali, je v drugi fazi programa presežnih delavcev zajetih 141 delovnih mest, ki so bila na osnovi utemeljenih razlogov in v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in obema kolektivnima pogodbama identificirana po podružnicah celotne poslovne mreže.

NLB je že v preteklem letu sprožila proces temeljite reorganizacije. Spremembe so nujno potrebne zaradi prilagoditve strukture in obsega poslovanja gospodarskim razmeram na slovenskem bančnem trgu in predstavljajo enega izmed ključnih ukrepov za zniževanje stroškov poslovanja in dolgoročno vdržno konkurenčno sposobnost in donosno poslovanje.

Trenutno poteka v banki druga faza reorganizacije, v kateri se spremembe v veliki meri nanašajo na racionalizacijo poslovne mreže in drugih prodajnih poti. Kljub njihovi optimizaciji glavno vodilo banke še vedno ostaja visoka kakovost storitev za naše stranke. Poleg še vedno daleč najbolj razvejane mreže poslovalnic v državi jim bomo v prihodnosti ponudili prijaznejše, učinkovitejše in prilagodljivejše elektronske storitve.