O-STA

NLB podprla investicijo v novo napravo za kontinuirano litje jekla družbe Štore Steel

Z investicijo v novo napravo za kontinuirano litje jekla, ki jo je s kreditom podprla tudi NLB, družba Štore Steel ostaja konkurenčna v evropski avtomobilski industriji.

Ob podpisu kreditne pogodbe je Andrej Lasič, direktor Področja za poslovanje s ključnimi komitenti, dejal: "V NLB podpiramo dobre podjetniške zgodbe, ki prinašajo dodano vrednost s poudarkom na proizvodnih in izvoznih programih."

Marjan Mačkošek, glavni direktor družbe Štore Steel je v nadaljevanju povedal nekaj več o pričakovanjih uporabnikov: "Legirana jekla Štore Steel se proizvajajo za uporabo v evropski avtomobilski industriji. Uporabniki pričakujejo nenehno izboljševanje proizvodnih materialov, da bi zagotovili proizvodnjo okolju vedno bolj prijaznih vozil. Investicija v novo napravo za kontinuirano litje jekla nam bo poleg razvoja novih vrst legiranih jekel omogočila tudi izboljšanje specifičnih porab in izkoristkov materiala. Pogodbo o dobavi naprave smo sklenili s svetovno znanim proizvajalcem SMS Concast. Za investicijo bomo porabili 10 milijonov evrov sredstev, financirali pa jo bomo z najetim kreditom pri NLB in z lastnimi sredstvi."