O-STA

Izjava veteranskih organizacij

IZJAVA VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Z veliko zgroženostjo spremljamo zadnja dogajanja povezana s postavitvijo spomenika pripadnikom Slovenskega domobranstva kot pomožnih SS enote v Grahovem pri Cerknici.

Slovenska država in njena politika je od osamosvojitve dalje dopustila prevladovanje dokaj sovražnega in negativnega odnosa do narodnoosvobodilne borbe, partizanskega gibanja in njegovega sodelovanja v zmagoviti zavezniški koaliciji. Hkrati je dovolila prevladovanje revizionističnega pogleda na zgodovino, ki je privedlo do potvarjanja zgodovinskih dejstev, ustvarjanja lažnih mitov, predvsem pa do rehabilitiranja izdaje in kolaboracije. Zadnji, najbolj očitni, primer takega ravnanja je postavljanje spomenika Nove zaveze pripadnikom domobranske enote v Grahovem. Na spominskem obeležju v Grahovem pri Cerknici, postavljenem v čast domobranskemu porazu, naj bi bil napis z naslednjim besedilom: "Mučencem revolucije. Na tem kraju so leta gospodovega 1943 posadko domobrancev slovenske narodne vojske s topovi in ognjem pobili komunisti, bratje po rodu, tujci po misli. Čakamo strnjeni v prst, da rod, ki iz vaših poraja se vrst, zdrobil bo lažnjivega molka okove, da spet pridobimo ukradeno čast in vrne resnica vam voljo za rast. Bog - narod - domovina!" Odveč je poudarjanje, pa vendar, da Slovensko domobranstvo ni bila narodna vojska ampak pomožna SS sila in da pripadnikov te enote niso pobili "komunisti" ampak pripadniki slovenske osvobodilne vojske, ki je bila sestavni del zavezniške koalicije. Padli v domobranski postojanki v Grahovem pri Cerknici niso bili žrtve revolucije ampak njihove lastne kolaboracije. Vlogo in pomen domobranske postojanke je najbolje pojasnil SS general Ervin Rosener. Ta je bil leta 1946. obsojen na smrt, saj je bila SS po sodbi mednarodnega nurenberškega sodišča razglašena za zločinsko organizacijo. Na slovenski domobranski prisegi 20. aprila 1944 je ta zločinec dejal: "Dne 24. septembra 1943 sem izdal povelje za ustanovitev slovenskega domobranstva. S pomočjo velikonemškega rajha smo vas izvežbali, oblekli in oborožili. Danes ste nastopili prisego, da se boste skupaj z nemško vojsko, z vojaško SS in policijo borili za svobodno, čisto Evropo. Sprejemam vas tedaj v borbeno skupnost svojih vojakov in vas tovariši iz slovenskega domobranstva prisrčno pozdravljam. Vaš škof vas je to jutro pripravil. Čistega srca stojite tu, da bi položili zaobljubo vojaka."

V veteranskih organizacijah, združenih v Koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije, želimo ob tej novi polarizaciji našega narodnega telesa tvorno prispevati k pomiritvi, vendar ne za ceno trgovanja z svetim narodnim izročilom in zgodovino ter prispevkom, ki ga je dal slovenski narod k zmagovitemu 9. maju, ki je rojstni datum Združene Evrope. Zato se zavzemamo za demokratično reševanje nastalih razmer in odločno izrekamo NASPROTOVANJE in odločen NE takemu načinu postavljanja obeležja kolaboraciji in delovanju okupacijskih pomožnih policijskih sil ter odnosu državnih organov in nosilcev javnih funkcij do svetle zgodovine slovenskega naroda.

Vojni veterani, žrtve vojne in domoljubi, potomci borcev in braniteljev domovine smo ponosni na prispevek, ki smo ga v bojih za samostojno Slovenijo dali sami, naši očetje in dedje. Zavedamo se velikega števila žrtev, mnogih tudi nepotrebnih in nesrečnih in boleče zgodovine lastnega naroda. Navkljub temu pa ne moremo biti ponosni na vse, kar se negativnega dogaja v naši ljubi domovini. V zadnjem času naše zadovoljstvo, jezo in bes povzroča ponovno slavljenje nacizma in fašizma ter nekritično in hujskaško postavljanje spomenikov pripadnikom pomožnih SS policijskih enot. Pri tem postavljavci teh obeležij ne čutijo pietete niti do pokojnih, ki jih slavijo, kar kažejo zahteve nekaterih družin po izbrisu njihovih družinskih članov iz spominske plošče. Jasno je, da gre za novo razdvajanje, novo potvarjanje zgodovine in hud sovražni govor.

Zato v svoji zaskrbljenosti nad omenjenimi pojavi pozivamo vse politične stranke in družbene sile, državne organe Republike Slovenije in vse ljudi, ki pošteno mislijo, da se uprejo tovrstnim poskusom potvarjanja lastne zgodovine, da prepustijo presojo zgodovinskih dogajanj zgodovinski stroki ter prenehajo z ustvarjanjem afer in napetosti, ki temeljijo na ideoloških delitvah ter onemogočajo normalno delo in izpolnjevanje temeljnega poslanstva skrbi za državo in njene prebivalce ter da svoje moči usmerijo k iskanju izhoda iz kriznih razmer v skupno dobro vseh državljanov in za razvoj Slovenije.

Ljubljana, 2. april 2014

Predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije:

Zveze društev General Maister (ZDGM)

Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske

Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB Slovenije)

Zveze društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS)

Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

Zveze slovenskih častnikov (ZSČ)

Zveze policijskih veteranskih društev Sever (Združenje Sever)

Zveze društev in klubov MORiS (ZDK MORiS)

Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije (ZDCIVS)

***

Ob soglasju z besedilom izjave je Zveza in društev MORiS dodala še naslednje besedilo:

"V Zvezi MORiS, kot eni izmed najmlajših veteranski organizaciji iz obdobja slovenske osamosvojitve 1991, smo užaloščeni, da se tragedija druge svetovne vojne na slovenskem še vedno izrablja za dnevno politična razdvajanja. Tudi mi smo doživeli svojo vojno in popolnoma razumemo čustva še živečih udeležencev NOB. Menimo, da naj se nad mrtvimi ne lomijo kopja, saj vojaki ne ustvarjajo vojn, temveč so v njih samo poslani. Potrebno je doseči spravo na simbolni ravni in to s postavitvijo ustreznega spominskega obeležja vsem padlim Slovencem v vseh vojnah, za kar pa je v prvi vrsti pristojna država in politične stranke."