O-STA

Evropske volitve - izjava za javnost

TUDI EVROPSKE VOLITVE SO DRŽAVLJANSKA PRAVICA IN DOLŽNOST

(ZA ANTIFAŠIZEM V EVROPSKEM PARLAMENTU)

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 2. aprila 2014 opozorilo, da so tudi evropske volitve, ki bodo v Sloveniji 25. maja 2014, državljanska pravica in dolžnost. Zato bi bilo prav, da bi se jih udeležili v čim večjem številu in s tem prevzeli soodgovornost za urejanje evropskih zadev.

Novoizvoljeni evropski poslanci(ke) morajo biti pošteni in sposobni predstavniki slovenskih državljank in državljanov, ki bodo Slovenijo v evropskem parlamentu predstavljali dostojanstveno v pozitivni luči in s spoštovanjem njene antifašistične in antinacistične vloge v velikem zavezništvu med II. svetovno vojno. Pričakujemo njihovo odločno prizadevanje, da bi se Evropska unija čim bolj približala ideji o "domovini-domovin", v kateri bo Republika Slovenija v skladu z ustavo lahko uresničevala svojo suverenost in napredek kot socialna in pravna država. Nasprotovali naj bi ukrepom v škodo socialne varnosti ljudi in v korist finančnega kapitala. Pričakujemo tudi, da bodo izvoljene poslanke in poslanci imeli stalen stik z volivci in da jim bodo polagali račune o svojem delovanju.

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije se v celoti pridružujemo "Pozivu h kampanji za evropske volitve "Združenja antifašistov", ki se glasi:

POZIV H KAMPANJI ZA EVROPSKE VOLITVE

Volite za antifašiste v Evropskem parlamentu!

Sedanja politika in razvoj Evropske unije nista v soglasju z interesi ljudi v evropskih državah; številne odločitve povzročajo ogromno družbeno izključenost, za najšibkejše sloje imajo katastrofalne posledice. Zato je treba okrepiti glasove v Evropskem parlamentu, ki se bodo zavzemali za demokratični razvoj Evrope, usmerjen k miru, solidarnosti in družbeni pravičnosti.

V več evropskih državah se krepijo rasistične in druge ekstremistične desničarske sile, izbrane tudi na volitvah, zato se je treba angažirati pri volilni kampanji za Evropski parlament in v samem Parlamentu.

FIR zatorej apelira, da v vseh državah v kampanjah za evropske volitve izberemo tiste kandidate in kandidatke, ki se zavzemajo za Evropo:

- ki nasprotuje vsem oblikam rasne diskriminacije ali ksenofobije,

- ki ščiti begunce in jim zagotavlja humano obravnavo,

- ki si prizadeva proti vsem oblikam zanikanja holokavsta, zgodovinskega revizionizma in rehabilitacije esesovskih zločincev,

- ki omogoča socialno politiko, ki zagotavlja zaposlitev, izobrazbo, hrano in primerno stanovanje za vse ljudi,

- ki zagovarja politiko miru, ki ne temelji na hegemoniji, temveč na protivojnih, ne vojaških rešitvah konfliktov,

- ki se zavzema za primerljive življenjske razmere v vseh državah in je proti prisilnim delovnim migracijam,

- ki zagotavlja enakost med ljudmi in narodi in preprečuje hegemonične politike.

Takšna Evropa je mogoča, če se ljudje dejavno uprejo in se glasno zavzamejo za svoje interese.