O-STA

Razpis štipendij Štipendijskega sklada

28. septembra je Štipendijski sklad, ki je nastal na pobudo e-Študentskega Servisa v sodelovanju s študentskima kluboma Domžale in Kamnik, objavil svoj tretji razpis za štipendije in študijske pomoči.

Za študijsko leto 2002/03 je Štipendijski sklad razpisal 20 celoletnih štipendij, od tega 15 dodiplomskih in 5 podiplomskih:

štipendije za nadarjene in uspešne študente, štipendije za podiplomski študij, štipendije za socialno ogrožene študente

in 20 študijskih pomoči (izplačilo finančne pomoči v enkratnem znesku) za dodatno izobraževanje doma ali v tujini in za socialno ogrožene študente. Med štipendijami za nadarjene in uspešne študente se bo obravnavalo tudi študente z izrednimi dosežki na športnem področju.

Razpis za študijsko leto 2002/03 se je zaključil 12. oktobra 2002.

Kljub nekaterim premikom na tem področju, število prijav vsekakor kaže na to, da je tovrstnih pomoči in štipendij premalo, kar kaže velik odziv študentov. Vseh študentov, ki so kandidirali za različne štipendije in študijske pomoči, je 739. Prijav za štipendije za nadarjene in uspešne študente je 518, za podiplomski študij 124, za socialno ogrožene študente 73, za študijske pomoči za dodatno izobraževanje doma ali v tujini 79 ter 67 prijav študijska pomoč za socialno ogrožene študente. Razpis za podelitev študijske pomoči za socialno ogrožene študente je še vedno odprt, ker je ta razpis zaradi svoje narave aktualen čez celo leto.

Vsi kandidati, ki so se prijavili na razpis za dodelitev štipendij in študijskih pomoči za študijsko leto 2002/2003 bodo o uspehu pisno obveščeni najkasneje do 4. 12. 2002.