O-STA

Sporočilo za javnost v zvezi z odzivom Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenija na poplave v BiH in Srbiji.

Spoštovani novinarji in cenjeni uredniki! Pošiljamo vam sporočilo za javnost v zvezi z odzivom Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenija na poplave v BiH in Srbiji.

Ljubljana, 23. maj 2014

Poplave, ki so v zadnjih dneh prizadele BiH in Srbijo so ljudem povzročile veliko stisko, tako psihično kot materialno. Člani kolegija predsednika in vodstvo ZZB za vrednote NOB Slovenije so se posledično odločili, da vsem prizadetim izrekajo podporo in z njimi solidarizirajo.

Dve od vrednot NOB sta tudi tovarištvo in solidarnost, zato smo se odločili tudi, da bo ZZB NOB Slovenije donirala 500 EUR in s tem pripomogla k čimprejšnji odpravi posledic naravne nesreče.

Vodstvo Zveze je sprejelo tudi sklep, da se podpira prizadevanje Odbora AVNOJ Slovenija iz Postojne, ki je sprožil akcijo zbiranja pomoči za prizadeta območja, istočasno pa poziva tudi članstvo Zveze borcev, da se vključijo v aktivnosti zbiranja pomoči preko humanitarnih organizacij.

Vodstvo ZZB NOB Slovenije