O-STA

V banki zaključujemo s postopnim umikom nedonosnih bankomatov

Kot smo že večkrat obveščali, v banki med nujne ukrepe za zniževanje stroškov poslovanja sodi tudi optimizacija vseh tržnih poti. Po zaprtju 22 poslovalnic v aprilu, v teh mesecih postopoma zaključujemo tudi z umikom nedonosnih bankomatov.

S posameznimi občinami in turističnimi podjetji potekajo še zadnji dogovori o delnem sofinanciranju uporabe bankomatov. Eden izmed medijsko odmevnejših poteka tudi z obmejno Občino Razkrižje.

V banki smo se v zvezi z ohranitvijo bankomata v Razkrižju sestali z županom Stankom Ivanušičem in na podlagi skupnega dogovora pripravili ponudbo o sofinanciranju uporabnine. Kljub dogovoru je župan Ivanušič ponudbo zavrnil kar preko medijev in banko o zavrnitvi ponudbe obvestil šele naknadno. Zato v banki z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da v celotnem postopku dogovarjanja za ohranitev bankomata v Razkrižju župan Ivanušič skrbi predvsem za lastno medijsko promocijo, interese občank in občanov pa žal zapostavlja. V primeru, da dogovora z občino Razkrižje ne bomo dosegli, bomo bankomat odstranili v najkrajšem možnem času.

Le z doslednim izvajanjem ukrepov za zniževanje stroškov poslovanja, med katere sodi tudi optimizacija tržnih poti in umik nedonosnih enot, bomo v banki upravičili izkazano veliko zaupanje davkoplačevalcev. Ob tem smo, kot vedno, prisluhnili interesom manjših občin in lokalnih skupnosti ter jim ponudili možnost delnega sofinanciranja uporabe bankomatov.

V banki se zavedamo, da tudi delno sofinanciranje za občine predstavlja dodatno finančno obremenitev. Zato javno pozivamo ustrezne agencije in ministrstva, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem in spodbujanjem podeželja, da bolj odročnim in manjšim občinam pomagajo pri reševanju te problematike. Poslovna banka, četudi v državni lasti, tovrstnih problemov ne more reševati.