O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Dela na promenadi kmalu zaključena

Velenje, 12. junij 2014 - V teh dneh v Velenju zaključujemo najpomembnejši projekt - obnovo mestne promenade. S projektom želimo postati prepoznavni kot mesto z lepim centrom in prepričani smo, da bodo po ureditvi promenade obiskovalci še raje prihajali, lokalni trgovci in obrtniki v mestu pa bodo bolje poslovali.

Mestna občina Velenje je za izvedbo projekta uspela pridobiti skoraj dva milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev (1.963.886,52 evra). Za projekt smo pridobili še 320 tisoč evrov iz državnega proračuna, 910.610 evrov pa bomo financirali iz lastnih sredstev.

Izvajalec HTZ Velenje in njegov partner RGP, d. o. o., ter njuni podizvajalci in kooperanti te dni intenzivno opravljajo še zadnja zaključna dela na promenadi. Intenzivno potekajo tudi dela na zunanji ureditvi. Dokončali so že potke in urbane elemente, v prihodnjih dneh bodo elemente še zadnjič estetsko zbrusili in nanesli zaščitni premaz. Približno polovica vseh zasaditev je že končana, sledilo bo še humusiranje površin. Delavci so že pričeli z zaključno montažo javne razsvetljave, konfinov in prometnih znakov. Izvedba belih betonov na amfiteatru je zaključena, sledi še zaključno brušenje in nanos zaščitnega premaza. Poteka tudi ureditev struge Pake in izvedba manjšega otočka, ki bo delil nizke pretoke Pake na dva dela. Niveleto dna bodo delavci dodatno stabilizirali z napravo talnih pragov.

Na parkirni hiši je zaključena kovinska fasada, manjkajo le še steklena fasada lokalov, ograja in dvižna ploščad za invalide. Izolacija strešne površine parkirne hiše je že končana. Predvidena je še fina montaža strojnih in elektro inštalacij (prezračevanje, svetlobna telesa, sanitarna oprema), namestitev prometno-signalizacijske opreme in zaris parkirnih površin.

Tehnični pregled objekta je razpisan za 18. junija 2014.

Za več informacij o trenutnem dogajanju na promenadi obiščite spletno stran: www.lepicenter.velenje.si.