O-STA

E-račun za stroškovno učinkovito poslovanje podjetja

E-račun je storitev, ki s svojo enostavnostjo, uporabnostjo in ekološko noto počasi in vztrajno zamenjuje papirne račune. Na podlagi zakona, ki stopi v veljavo 1. januarja 2015, bodo morali vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali prodajajo svoje proizvode podjetjem v javnem sektorju, tem obvezno izdati elektronski račun. V NLB smo s celovito storitvijo NLB E-račun pripravljeni na vključitev številnih novih izdajateljev, ki bodo s seboj prinesli tudi vse večje število prejemnikov e-računa, tako pravnih kot fizičnih oseb. Izmenjava e-računov s podjetji v javnem sektorju prek sistema že uspešno teče.

NLB je udeleženka medbančnega Sistema e-račun, prek katerega izmenjujemo e-račune s 17 bankami v Sloveniji in Upravo za javna plačila, ki je vstopno/izstopna točka izmenjave e-računa za podjetja javnega sektorja. Od vzpostavitve Sistema e-račun smo vanj v NLB vključili 160 izdajateljev, skupno število izdajateljev v sistemu se bliža številki 500. Z vsakim novim izdajateljem pa vztrajno raste tudi število izmenjanih e-računov.

Prihranek časa, denarja in papirja

Izdajanje in prejemanje e-računov je bistveno cenejše od klasične papirne poti. Potrošniki si s pregledom e-računov v svoji e-banki na enem mestu prihranijo odvečno brskanje in iskanje računov na papirju. Z uporabo e-računa prek e-banke odpade ročno prepisovanje podatkov v plačilni nalog, saj se ti v plačilni nalog prenesejo avtomatsko.

Največje prihranke ob zamenjavi dela z računi v papirni obliki in prehodu na e-račun pa lahko ustvarijo pravni subjekti. Po opravljenih analizah številnih podjetij lahko pravni subjekt, ki iz papirnega procesa dela z e-računi preide na elektronski proces, prihrani več kot 50 % stroškov.

Uporaba e-računa pomeni zmanjšanje porabe papirja, kar bistveno vpliva na ohranjanje zelene narave, v tempu, ki ga narekuje vse večja konkurenčnost pa e-račun pomeni učinkovit, hiter in enostaven način e-poslovanja.

Vključite se v Sistem e-račun

V NLB smo na vključevanje izdajateljev e-računa pripravljeni. Vse zainteresirane vabimo, da se čim prej obrnete na svojega poslovnega skrbnika. Dodatne informacije lahko poiščete na naši spletni strani, konkretna tehnična vprašanja pa posredujete na eracun@nlb.si.