O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Županov sprejem za najboljše osnovnošolce in srednješolce

Velenje, 16. junij 2014 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo jutri, 17. junija, ob 18. uri v Domu kulture Velenje sprejel najboljše devetošolce in maturante, ki so vsa leta šolanja dosegli odličen učni uspeh.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo sprejel devetošolke in devetošolce velenjskih osnovnih šol, ki so v zadnji triadi dosegli učni uspeh s povprečno oceno 4,5 in več ter osvojili zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz znanja ali na tekmovanjih z drugih področij.

Na šestih osnovnih šolah v Velenju je ob koncu šolskega leta 2013/2014 takšen uspeh doseglo 59 učenk in učencev.
Na OŠ Antona Aškerca, OŠ Gorica, OŠ Gustava Šiliha ter OŠ Mihe Pintarja Toleda je takšnih učenk in učencev enajst, na OŠ Šalek osem in na OŠ Livada sedem.

Jutri bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič za izjemne uspehe čestital tudi vsa leta odličnim dijakinjam in dijakom Šolskega centra Velenje.
Odličen uspeh v vseh letih srednješolskega izobraževanja je ob koncu šolskega leta 2013/2014 doseglo 16 dijakov Šolskega centra Velenje.
Na Gimnaziji Velenje je letos šolanje zaključilo osem vsa leta odličnih dijakinj in dijakov, na Rudarski šoli trije, na Elektro in računalniški in Strojni šoli dva, na Šoli za storitvene dejavnosti pa eden dijak.

Prijazno vabljeni,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje