O-STA

NLB d.d. uspešno zaključila izdajo triletne nezavarovane obveznice s kuponom 2,875 % letno - zaupanje mednarodnih kapitalskih trgov v banko se vrača

Danes, 3 julija, je NLB d.d. uspešno zaključila postopek izdaje nezavarovane obveznice na mednarodnih trgih kapitala. "Velik odziv mednarodnih investitorjev je spodbuden znak, da se vrača zaupanje v NLB in v pozitivne premike, ki jih je spodbudilo novo vodstvo" je ob zaključku transakcije izpostavil Janko Medja, predsednik uprave NLB. Obveznica, ki sta ji bonitetni agenciji Fitch in Standard & Poors dodelili mednarodno bonitetno oceno BB-/BB-, je bila sprejeta v trgovanje na organizirani trg Luksemburške borze.

Z izdajo obveznice se je NLB d.d., kot prva slovenska banka, po skoraj petih letih uspešno vrnila na mednarodni trg kapitala. "Poslovanje NLB je po začetku programa preobrazbe že zabeležilo prve pozitivne rezultate, na katere je pomembno vplival izboljšan finančni položaj in stabilizacija bančnega sektorja v Sloveniji," je pojasnil Archibald Kremser, član uprave NLB, pristojen za finančno področje (CFO), in dodal: "Namen transakcije je bil zagotoviti ponoven dostop do mednarodnih trgov kapitala in izkoristiti ugodne tržne pogoje za izdajo obveznice. NLB želi tudi v prihodnje ostati aktivni udeleženec na mednarodnih kapitalskih trgih"

Za organizatorje izdaje je NLB sredi junija imenovala Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank in UniCredit ter napovedala srečanja s potencialnimi investitorji (road show) v ključnih finančnih središčih: Londonu, Parizu, Frankfurtu in na Dunaju. Odzivi mednarodnih vlagateljev ob zaključku srečanj so bili pozitivni in so izražali njihovo zaupanje v predstavljeno strategijo in vizijo banke, tako da je bila 24. junija tudi uradno objavljena ponudba za prvo izdajo 3-letne nezavarovane obveznice v vrednosti 300 mio EUR in z letnim kuponom 2,875 %. Njen donos do dospetja je ob izdaji znašal 3 % letno. Končna zapadlost obveznice je 3. julija 2017.

Največ investitorjev iz Velike Britanije

Zanimanje za obveznico je bilo precejšnje, saj je interes za nakup izkazalo več kot 40 dobro poučenih vlagateljev. Naročila so bila večinoma podana s strani visokokakovostnih dolgoročnih investitorjev, med katerimi so 69 % obveznic kupili upravljavci premoženja, preostalo pa pokojninski skladi, zavarovalnice, banke in drugi investitorji. Geografska porazdelitev investitorjev pokaže, da jih največ (77 %) prihaja iz Velike Britanije, sledijo Italija (8 %), Slovenija (5 %) in Nizozemska (4 %), iz ostalih držav pa je bilo prisotnih 6 % investitorjev.

NLB bo prihodke iz obveznic uporabila za splošne potrebe financiranja, razpršitev virov financiranja in zamenjavo nekaterih dražjih virov financiranja. Dodatne izdaje obveznic v NLB načrtujemo tudi v prihodnje.