O-STA

Podpis pogodbe o dolgoročnem sindiciranem posojilu Gorenju

Danes, 9. julija, je na sedežu NLB v Ljubljani potekal podpis pogodbe o dolgoročnem sindiciranem posojilu, ki ga je Gorenju odobril sindikat slovenskih in tujih bank. NLB, kot organizator in agent sindiciranega posojila, SID Banka, Banka Koper, Nova KBM, Abanka Vipa in Gorenjska banka so Gorenju zagotovili dolgoročni kredit v višini 55 mio evrov. Ročnost kredita je 7 let. Največji znesek v višini 15 mio evrov je prispevala NLB.

Banke so z odobritvijo sindiciranega posojila, ki je namenjeno za financiranje obratnega kapitala, širitev poslovanja Gorenja na tuje trge ter razvoj pralnih in pomivalnih strojev ponovno izrazile zaupanje v Gorenjevo strategijo razvoja.

Ob podpisu pogodbe je Janko Medja, predsednik uprave NLB, dejal:

"Kot smo že večkrat poudarili, banke spremljajo razvojno usmerjena podjetja in z veseljem investirajo v nove projekte. V NLB vedno znova dokazujemo, da smo skrbni finančni partnerji najbolj vitalnemu delu slovenskega gospodarstva in da se v zadnjem letu pospešeno vračamo na trg podjetniškega kreditiranja. Podpiramo dobre podjetniške zgodbe, ki prinašajo dodano vrednost, s poudarkom na proizvodnih in izvoznih programih."

Novo sindicirano posojilo ne povečuje zadolženosti Gorenja, bo pa Gorenje z njim izboljšalo strukturo ročnosti obstoječih virov financiranja.

Podpis kreditne pogodbe je predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac, pospremil z besedami: "Po uspešnem prestrukturiranju v zadnjih dveh letih, s katerim smo postavili temelje za znatno izboljšanje poslovanja in večjo konkurenčnost v zreli panogi bele tehnike, nadaljujemo z zasledovanjem strateških ciljev. Pri tem nam bo v pomoč tudi prejeto posojilo, s katerim povečujemo finančno stabilnost."

Po podpisu pogodbe sta se Franjo Bobinac in Janko Medja zahvalila vsem sodelujočim in izrazila prepričanje, da so z izvedbo posla banke dokazale, da lahko s konstruktivnim sodelovanjem uspešno podpirajo slovensko gospodarstvo.