O-STA

14. redna seja Nadzornega sveta NLB d.d

25. julij 2014Danes, 25. julija, se je nadzorni svet NLB sestal na svoji 14. redni seji, na kateri se je seznanil s tekočim poslovanjem banke. Poleg tega je obravnaval tudi načrt prestrukturiranja NLB Banke Beograd a.d., Beograd in NLB Montenegrobanke a.d., Podgorica.Nadzorni svet je upravi banke izrekel vso podporo pri nadaljevanju zastavljene celovite preobrazbe banke in potrebnih sprememb - tako na organizacijsko-procesnem kot na poslovnem področju ter še posebej pri krepitvi integritete ter prenovi vrednot in organizacijske kulture.Nadzorni svet NLB