O-STA

Polletni rezultati NLB in NLB Skupine pozitivni - preobrazba banke prinaša rezultate in zaupanje strank

"Dokazujemo, da preobrazba banke prinaša rezultate in zaupanje strank," je na novinarski konferenci ob predstavitvi polletnih rezultatov povedal predsednik uprave Janko Medja. Ob tem se je zahvalil strankam in lastniku za izkazano zaupanje in zaposlenim za opravljeno delo. Rezultati prvega polletja so spodbudni. NLB posluje uspešneje od bančnega sektorja in ključnih konkurentov, kar je posledica trajnostnega preoblikovanja banke, izrazito aktivnega nastopa na trgu, proaktivnega dela s strankami, preudarnega pristopa k upravljanju s tveganji in prehoda od optimizacije števila zaposlenih k razvoju kadrov. NLB sledi začrtani poti in strateškemu načrtu.


Izboljšana dobičkonosnost, stabilni mesečni obrestni čisti prihodki in nižji stroški

Skupina Nove Ljubljanske banke je v prvem polletju ustvarila 34 milijonov evrov čistega dobička, dobiček matične banke pa je dosegel 35,8 milijona evrov. NLB je ob močnem upadu oslabitev in rezervacij občutno zvišala prihodke in znižala stroške. Skupni prihodki na ravni NLB Skupine so se povečali v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 26%, to je za 51,5 mio evrov. Stroške je banka znižala za 5,9 odstotka na 96,7 milijona evrov, na ravni skupine pa so bili nižji za 7,2 odstotka in so dosegli 150,2 milijona evrov. K boljšemu rezultatu so pomagali tudi občutno nižji stroški oslabitev in rezervacij. Ti so se na ravni skupine znižali za 54,5 odstotka na 66 milijonov evrov, na ravni NLB pa za 59,4 odstotka na 53,4 milijona evrov.

"Ob pričakovanih višjih stroških, povezanih s prestrukturiranjem, in prilagoditvi oslabitev in rezervacij, pa NLB ostaja pri napovedih "solidnega rezultata" ob koncu leta," je ob predstavitvi rezultatov povedal član uprave Archibald Kremser.

NLB je promotor in generator poslov skupaj s strankami dokazujemo, da banka aktivno podpira slovensko gospodarstvo

"Banka se je uspela revitalizirati na vseh tržnih produktih, aktivno išče posel in beleži ugodne trende na področju poslovanja s prebivalstvom in gospodarstvom," je povedal član uprave Blaž Brodnjak. V prvem polletju 2014 smo povišali tržne deleže tako pri kreditih gospodarstvu in prebivalstvu, kot tudi pri vlogah gospodarstva in prebivalstva.

Odobrili smo preko 772,3 mio kreditov gospodarstvu, od tega 193,5 mio novih kreditov. Na strani depozitov beležimo neto prirast gospodarstva v višini 85 mio evrov. Odobrili smo za 212 mio garancij, 193 mio garancijskih limitov in uvedli nov produkt garancijske linije. Beležimo 2562 novih poslovnih računov, promet s poslovnimi karticami smo povečali za skoraj 6 odstotkov.

Prebivalstvu smo odobrili 192 mio evrov novih posojil, pri čemer se je portfelj povečal za 16,5 mio evrov. Stranke so nam zaupale za 129 mio evrov več vlog, od tega kar 45 mio evrov dolgoročnih. Povečale so se naložbe v NLB Sklade in NLB Vito ter povečala sredstva v individualnem upravljanju. V tem polletju so se za 117 odstotkov povečali tudi nakupi na obroke s plačilnimi karticami. Našteti podatki dokazujejo ponovno zaupanje strank v banko.

V tem polletju se je v veliki meri zaključila optimizacija poslovne mreže. Kljub zaprtju poslovalnic in umiku bankomatov nam stranke ostajajo zveste. V prihodnje načrtujemo vlaganja v prenovo poslovne mreže, standardizacijo poslovalnic in uvajanje odprtega koncepta poslovalnic, ki bo temeljil na neposrednem stiku bančnika in stranke.

Banka je eden izmed ključnih dejavnikov prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Nekaj večjih poslov je že zaključenih (Mercator, Pivovarna Laško), s čimer na najzahtevnejših primerih dokazujemo, da NLB in bančni sistem deluje.

V banki bomo pričeli s projektom Center inovativnega podjetništva, s katerim želimo postati ena izmed gonilnih sil pri razvoju podjetništva v Sloveniji.

Dosledno uveljavljamo preudarni pristop k upravljanju s tveganji

"Tudi področje upravljanja s tveganji je na dobri poti, saj večjih presenečenj ne beležimo, tudi do konca leta pričakujemo nadaljevanje stabilnega nivoja rezervacij in slabitev. Dosledno uveljavljamo preudaren pristop k upravljanju s tveganji in ostajamo konservativni, a osredotočeni na posel," je poudaril član uprave Andreas Burkhardt. V prvem polletju smo razvili nov točkovni model za podjetja in samostojne podjetnike, s čimer lahko opravimo oceno kakovosti stranke v 24 urah pri skoraj 90 odstotkih strank. Nadaljnji razvoj celovitega sistema zgodnjega obveščanja bo olajšal zgodnje prepoznavanje morebitnih težav strank. Preoblikovanje procesa upravljanja s kreditnimi tveganji pa omogoča hitrejšo in celovitejšo obravnavo strank, ki imajo težave z odplačevanjem dolgov. V prvem polletju smo uvedli tudi spremembe na področju upravljanja slabih naložb z uvedbo proaktivnega in bolj prilagodljivega nastopa.

Večina programa preobrazbe bo zaključena do konca leta

Program preobrazbe teče po planu. Polovica od 25 projektov, s katerimi je banka pričela pred dobrim letom dni, je že v celoti zaključenih. Preostali projekti so v polnem teku in pričakujemo, da jih bo do konca leta v roku zaključenih več kot 70%. V programu reorganizacije nas v letošnjem letu čaka še 4. faza. Na področju optimizacije zaposlenosti je 85 odstotkov načrta že realiziranega, od tega beležimo 63 odstotkov na podlagi t.i. "mehkih metod". V celotnem procesu zniževanja števila zaposlenih smo dosledno spoštovali Kolektivno pogodbo. "Od optimizacije števila kadrov prehajamo razvoj kadrov v smeri v izboljšave ciljnega vodenja, razvoja kompetenc zaposlenih, s poudarkom na vrednotah. S tem zelo zahtevno obdobje prestrukturiranja banke prehaja v drugo fazo, s poudarkom na nenehnem izboljševanju na vseh področjih bančnega poslovanja. Ključno bo najti prave odgovore na vprašanja, kaj lahko delamo bolje, kaj lahko opustimo in kaj prinaša dodatno vrednost strankam," je ob koncu izpostavil predsednik uprave Janko Medja.