O-STA

Program Dr.Vladimirja Prebiliča in liste Moja Kočevska ima 7 programskih sklopov

Priprava programa Moje Kočevske je rezultat minulega mandata (2010 - 2014) oziroma dela tako v občinskem svetu Občine Kočevje, kakor tudi vodenja občinske uprave ter občine.

Poleg sedmih ključnih programskih sklopov moramo omogočiti volivkam in volivcem čim bolj kvalitetno odločanje na osnovi znanj in dejstev, saj si želimo argumentirane razprave in aktivnega sodelovanja čim večjega števila prebivalcev glede naših pogledov.

Odgovorno politično načrtovanje mora temeljiti na strateški viziji podprto s konkretnimi projekti. Volivkam in volivcem mora omogočiti kvalitetno odločanje, kar pa je mogoče zgolj in samo preko odkritega programa in odgovornega ravnanja vodilnih, pri izvajanju predstavljenega in zapisanega.

Oblikovanje programa je posledica sodelovanja vse zainteresirane javnosti, podjetnikov in javnih zavodov. Programska izhodišča so namenjena oblikovanju razvojne strateške vizije ter predstavljajo osnovo za sklepanje političnega sodelovanja (koalicijo) ter zavezo Moje Kočevske pri dejanskem izvajanju predstavljenih programskih smernic.

Program je razdeljen v sedem sklopov:

  • Gospodarstvo in delovna mesta
  • Program za mlade
  • Program za energetiko
  • Turizem in kultura
  • Kočevje, moje mesto
  • Prometna infrastruktura
  • Komunalna infrastruktura

Sklopi so oblikovani tako, da tvorijo zaključene celote projektov, ki bodo predstavljali hrbtenico razvoja občine v prihodnjih letih. Projekti so načrtovani celovito in z medsebojnimi povezavami. Projekti so oprijemljivi in neposredni, so realni in izvedljivi.

Podroben opis posameznih sklopov najdete na povezavi http://www.vladimir-prebilic.si/program.

dr. Vladimir Prebilič
kandidat za župana
M 041 779 155 E vladimir@vladimir-prebilic.si
MOJA KOČEVSKA
Podjetniško naselje Kočevje 6, 1330 Kočevje
S www.vladimir-prebilic.si