O-STA

Dober odziv na razpis za brezplačen najem poslovnih prostorov NLB

Včeraj, 8. oktobra, se je iztekel rok za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB na petih lokacijah: v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti, Kamniku in Trzinu. Odziv na razpis NLB Centra za inovativno podjetništvo (v ustanavljanju) je bil nad pričakovanji , saj je v razpisanem roku prispelo kar 36 ponudb. Sledi postopek izbora ponudnikov, skladno z objavljenimi kriteriji izbire oz. merili za ocenitev prispelih ponudb. Predvidoma bo zaključen sredi novembra.

Kot smo javnost že obveščali, želimo v banki prav na segmentu malega gospodarstva odigrati vodilno vlogo in jasno pokazati svojo družbeno odgovornost. NLB Center inovativnega podjetništva nastaja z namenom prisluhniti potrebam start-up podjetij ter socialnega podjetništva. Z lastnimi viri in s pomočjo zunanjih partnerjev želimo vzpostavili učinkovito podporno okolje, ki bo imelo širši družbeni učinek na podobo podjetništva v Sloveniji, še posebej med mladimi. Brezplačni najem poslovnih prostorov je prvi korak k sooblikovanju podpornega okolje za rast in razvoj malega gospodarstva.

Glede na velik odziv podjetnikov v banki načrtujemo, da bomo s ponudbo za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov nadaljevali tudi v prihodnje.


NLB Korporativno komuniciranje