O-STA

Enki - že 3. leto spletna agencija leta

Ljubljana, 09.10.2014 - agencija ENKI je že 3. leto zapored osvojila naziv spletna agencija leta. Nagrado si ji podelili žirantje Netko natečaja, ki se odvija v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, na podlagi dveh zmagovalnih projektov (Mojaizbira.si in Kapko.si) in 5 finalistov (poleg naštetih še Jub.si, in Ponovnauporaba.si).

Predstavitev zmagovalcev in finalistov Netko natečaja 2014:


MOJAIZBIRA.SI

Netko zmagovalec 2014/ Digitalni nastop državne in javne uprave
Netko finalist 2014/ Mediji in informativni projekti
Netko finalist 2014/ Najbolj prijazna vsebina za otroke

Cilji:

Na enem mestu zagotoviti preprost in učinkovit dostop do informacij, ki so v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca:

  1. Pomoč osnovnošolcem zadnje triade.
  2. Pripomoček za svetovalne delavce.
  3. Pripomoček za starše, ki otrokom svetujejo pri izbiri poklica.
  4. Platforma za predstavitev poklicev, šol in programov.

Opis:

Portal Mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem pomaga s podatki, ki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev poklicev.

Omogoča preprost in učinkovit dostop do zbranih informacij, ki bi jih sicer iskali po številnih drugih spletnih straneh. Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in Zavoda RS za zaposlovanje (posebnost projekta je v doseženi ravni interoperabilnosti med različnimi proračunskimi porabniki). Podatke o šolah pa sproti samostojno dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji, kar ima kapilaren učinek skozi celotno šolstvo.

Portal, katerega uporabniško izkušnjo smo v agenciji ENKI zasnovali na podlagi analiz in testiranj potreb ciljnih skupin, bo mladim in njihovim staršem v veliko pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni poti, za svetovalce pa uporabno orodje pri svetovalnem delu. Pri tem kot veliko odgovornost štejemo, da je Moja izbira v času obstoja postala de facto centralna točka za informiranje učencev in šolskih svetovalcev glede karierne orientacije.

URL: www.mojaizbira.si

KAPKO.SI

Netko zmagovalec 2014/ Najbolj prijazna vsebina za otroke

Cilji:

  1. Otroke opozoriti na pomen vode za naša življenja.
  2. Otroke rekrutirati kot varuhe vodnih virov.
  3. Znamčenje Kapka kot zavzetega varuha vodnih virov.
  4. Gradiva za izobraževalne potrebe v OŠ (2-3. razred).

Opis:

Spletni projekt Kapko.si mladim, na letom primeren in všečen način, predstavi izobraževalno vsebino. Otroke na igriv, nekoliko hudomušen, a poučen in interaktiven način izobražuje o pomenu vode.

V zgodbo jih integrira tako, da jih izzove s kvizom, preko katerega se lahko potegujejo za naslov Varuh vodnih virov. Na tak način uspešno širi skupnost varuhov, ki živijo odgovorno, predvsem pa so odlični ambasadorji ideje pri odraslih.

Za učinkovitost je, poleg nedavne Netko nagrade, spletišče prejelo tudi Zlato Diggit nagrado 2014 v kategoriji otroških strani in zasedlo 3. mesto na WebSi 2014 med odgovornimi projekti. Predvsem pa uspešno nagovarja mlade v obalni regiji in izpolnjuje svoje poslanstvo.

URL: www.kapko.si

JUB

Netko finalist 2014/ Produkti in blagovne znamke

Cilji:

Uporabniku prijazno pod okriljem enega spletnega mesta predstaviti vse programe in tako omogočiti razvoj in promocijo vseh pomembnejših JUB-ovih blagovnih znamk in področij delovanja.

Opis:

Vstopamo v svet barv, zato slednje stopajo v ospredje in gradijo domačnost spletnega okolja, ki spodbuja fazo sanjarjenja in raziskovanja, nevsiljivo pa vodi do faze (pred)nakupa.

Odločeni hitro dostopajo do iskanih vsebin preko filtra, ki zaseda ključno pozicijo, ali klasične menijske pozicije, medtem ko so neodločeni prepuščeni raziskovanju glede na osebne želje, naj bo to preko fotografij, videa, idej, priporočil ali klasične menijske strukture. Navkljub številnim možnostim pri slednjih spletišče hitro predvidi potrebe obiskovalca in ga vodi po primernih sklopih.

Uporabniku ves čas pomagamo s smiselnimi pripomočki, npr. sistemske rešitve, barvna karta, kalkulator porabe, iskanje najbližje lokacije, priporočeni pripomočki idr. in tako pomagamo do odločitve, kaj postaviti v nakupovalni listič, ki vodi v (pred)nakupno fazo (družba nima strategije vzpostavitve spletne trgovine).

Navkljub izjemnemu obsegu asortimana, po analizah ciljnih skupin ugotavljamo, da stran logično vodi po poti, predvsem pa uporabnikom pri pregledovanju vzbuja zadovoljstvo in užitek.

URL: www.jub.si

PONOVNAUPORABA.SI

Netko finalist 2014/ Digitalni nastop državne in javne uprave
Netko finalist 2014/ Najbolj prijazna vsebina za otroke

Cilji:

Ljubljana je evropska prestolnica z najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov in prvo evropsko glavno mesto, vključeno v mrežo Zero waste Europe. Podjetje Snaga zato svoje uporabnike spodbuja k odgovornemu vedenju, ki je še bolj zaželeno od recikliranja - to sta ponovna uporaba in preprečevanje nastajanja odpadkov.

Cilja:

  1. Uporabnikom na zanimiv način predstaviti Center ponovne uporabe (CPU) in Zbirni center (ZC)
  2. Ozavestiti uporabnike, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane in spodbujati odgovorno vedenje meščanov.

Opis:

Obiskovalec izbira med dvema načinoma ravnanja z odpadki - CPU in ZC. Ilustrativna pot, ki jo prehodi, ga na spodbuden in humoren način nagovarja k (še bolj) odgovornemu ravnanju in vedenju. Cilj je, da obiskovalec po prehojenih poteh posvoji koncept, ga širi med prijatelji in preide od klikov k dejanjem.

Z načinom spletnega mesta smo poudarili enostavnost pravilnega vedenja in ravnanja z odpadki. Model je "one page scroll" z ilustracijo v ozadju in protagonistom, pri čemer je uporabniška izkušnja osredotočena na pregledovanje preko računalnika. Ob določenih predmetih na ilustraciji, ki delujejo kot sprožilci, se odpirajo okvirčki z vsebino, ki omogočajo boljšo dovzetnost za sporočila, na koncu pa sledi poziv k odgovornemu ravnanju in širjenju sporočila.

Spletišče nadaljuje uspešno in nagrajeno kampanjo Enkratno je stvari uporabljati večkratno in je dobitnik Zlatega Diggit 2014 priznanja v kategoriji javnih podjetij. Ciljna skupina je spletišče označila kot zgodbo, ki prevzame in prepriča, predvsem pa pričara izkušnjo, ki jo z veseljem preizkusiš v živo in širiš.

URL: www.ponovnauporaba.si