O-STA

Vabilo na zaključno konferenco projekta "ASTIS"

Spoštovani,

Univerza v Novi Gorici vas kot vodilni partner pri standardnemu projektu "ASTIS" (Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Soča/Isonzo) vabi na zaključno konferenco, ki bo potekala dne

21.10.2014, v Hotelu Perla v Novi Gorici,

z začetkom ob 09:30 uri.

Projekt "ASTIS" je sofinanciran v okviru Programa čezmejnejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v višini 989.514,41 EUR.

Lepo vabljeni!

Vodja projekta

prof. dr. Mladen Franko

SPOROČILO ZA JAVNOST / TISKOVNO SPOROČILO 20.10.2014

Podzemna voda predstavlja največjo zalogo pitne vode na svetu in pomeni skriti vir, ki je količinsko mnogo pomembnejši od površinskih voda. Poleg izrednega pomena za oskrbo s pitno vodo, ima pomembno vlogo tudi v industriji in kmetijstvu. Hkrati pa ima tudi veliko okoljsko vrednost, saj je del vodnega kroga in vzdržuje temeljni dotok v sisteme površinskih voda. Vodni viri niso neomejeni, zato moramo z njimi upravljati skrbno, celovito in trajnostno. Zaradi nedostopnosti je preprečevanje onesnaževanja, spremljanje stanja in sanacija stanja podzemnih voda mnogo težja kot za površinske vode.

Z vidika celostnega upravljanja s podzemnimi vodnimi viri je potrebno posebno skrb posvetiti upravljanju čezmejnih vodonosnikov, saj vodni tok, tako površinski kot tudi podzemni, ne upošteva političnih meja. Zato upravljanje čezmejnih vodonosnikov zahteva mednarodno koordinirane aktivnosti.

Glavni cilj projekta ASTIS, ki poteka od leta 2011 do 2014, je priprava strokovnih podlag za pomembna vprašanja slovensko-italijanske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče. Poudarek je na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem v povezavi z izboljšanjem kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.

Za doseganje načrtovanih projektnih ciljev sta bili izbrani dve testni območji, na katerih se nahajajo pomembni čezmejni vodni sistemi: kraško visokogorje Kanina in nižinski svet Soške ravnice. Ti dve območji predstavljata vrsti vodonosnikov, ki sta značilni za povodje reke Soče. Z namenom priprave smernic za zaščito čezmejnih vodonosnikov smo le-te analizirali z vidika kakovostnega in količinskega stanja, izdelali smo karto ranljivosti ter opravili geofizikalne raziskave na Soški ravnici.

Na zaključni konferenci bomo predstavili rezultate in zaključke projekta ASTIS.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://astis.ung.si.