O-STA

Jutri 2. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 3. november 2014 - Jutri, v torek, 4. novembra, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 17. ure dalje potekala 2. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja in pobude članov sveta
 3. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Mestne občine Velenje
 4. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
 5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja
 6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja
 7. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo
 9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb
 10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb
 11. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor
 12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 13. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
 14. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
 15. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja
 16. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

17. Predlog Sklepa o vključitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014 - 2017

18. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014

 1. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje