O-STA

Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije podpira predlog dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki zadeva podaljšanje roka študija po višješolskih programih

NOVELA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU

(podaljšanje študija zaposlenim študentom zaradi spremenjenih okoliščin)


Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije podpira predlog dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki zadeva podaljšanje roka študija po višješolskih programih. Z uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu sta bili vpeljani dve vrsti visokošolskih študijskih programov: visokošolski strokovni in univerzitetni; višješolski študij je dobil novo vsebino in je organiziran na drugih izvenuniverzitetnih institucijah. Zakon je študentom nekdanjih višješolskih programov tudi omogočil podaljšanje roka za dokončanje študija, ki se je iztekel letošnjega marca. Vendar pa je zakon prezrl skupino študentov, danes jih je na obeh univerzah dobrih 4000, ki študirajo ob delu. Drugačni pogoji in druge življenjske okoliščine (materinstvo, bolezni, služenje vojaškega roka, socialne stiske) vplivajo na njihov daljši študij.

Zaradi teh razlogov SVIZ zagovarja njihovo pravico in apelira na državni zbor, da študentom omogoči, da študij dokončajo in da se jim ta možnost podaljša še za eno leto, v katerem bodo opravili vse manjkajoče obveznosti. Podaljšanje študija bi tudi odpravilo morebitno spornost diplom.