O-STA

BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE ZA VSE

(22.-28. april 2002 akcijski teden Globalne kampanje za izobraževanje)

V okviru Globalne kampanje za izobraževanje že tretje leto zapored Izobraževalna internacionala in ostale mednarodne nevladne organizacije organizirajo akcijski teden, ki letos poteka med 22. in 28. aprilom. V podporo brezplačnemu izobraževanju za vse se letos vključuje več kot 70 držav po vsem svetu, zlasti tam, kjer je nedostopnost do izobraževanja še vedno eden največjih problemov, v Južni Ameriki, Afriki, Indiji…

Nemogoče je zmanjšati revščino brez izobraževanja. Danes je na svetu še vedno 867 milijonov nepismenih, kar pomeni vsakega četrtega Zemljana, 125 milijonov otrok med 6. in 14. letom ne hodi v šolo in dve tretjini izmed njih je deklic. Za milijone otrok uvajanje šolnine pomeni zmanjšanje možnosti dostopnosti do vsaj osnovnega izobraževanja.

155 držav se je na svetovnem izobraževalnem forumu v Dakarju leta 2000 obvezalo, da bodo do 2015 vsem otrokom sveta omogočile osnovno izobraževanje. Ta cilj se zdi danes 88 najrevnejšim državam še vedno nedosegljiv. Zato številne mednarodne organizacije v okviru globalne kampanje za izobraževanje pritiskajo na vlade revnejših držav, da pripravijo nacionalne izobraževalne programe in na najbogatejše države, da povečajo finančno pomoč. Globalna kampanja poziva vlade in mednarodne finančne ustanove k sodelovanju, da bi ukinili šolnine in s tem omogočili kakovostno izobraževanje, dostopno vsem.
Sindikat, vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) se kot član 24,5 milijonske Izobraževalne internacionale podpira kampanjo, saj je po njegovem trdnem prepričanju kakovostno javno izobraževanje eden izmed stebrov socialne države in ključno za demokratični razvoj družbe. Zavzema se za dejansko brezplačno šolanje na vseh stopnjah izobraževanja, ki bo omogočeno vsem ne glede na njihov gmotni oz. socialni položaj. SVIZ je prepričan, da je izobraževanje splošna človekova pravica, ključ do trajnega razvoja človeštva in ključna odgovornost vlad. Vlade pa morajo to pravico negovati, ohranjevanju in izboljšanju že pridobljenih standardov za kakovostno javno izobraževanje pa namenjati prioritetno pozornost tako v besedah in kot v dejanjih. In kot je zapisano v Unescovih priporočilih, mora tudi status učitelja odsevati vlogo, ki mu jo pripisuje družba, saj je to prvi pogoj in zagotovilo za učinkovito uresničevanje načel in ciljev izobraževanja.